Billy Bauer

english Billy Bauer


1915.11,14-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở New York.
Còn được gọi là William Henry.
Thực hiện các hoạt động biểu diễn ở phía đông lúc đầu. Sau đó, ông gia nhập Dàn nhạc Woody Harman vào năm 1944. Vào năm 46, ông rời khỏi ban nhạc với tư cách là một người làm việc tự do và làm việc tại NY để tham gia Dàn nhạc Benny Goodman. Ngoài ra, anh đã được học như một học sinh của Lee Konitz et al. Và Renee Tristano kể từ '46. Được chọn là tay guitar giỏi nhất trong tạp chí Downbeat, v.v. Năm 50, anh làm giáo viên guitar cho Nhạc viện hiện đại New York. Tôi quản lý câu lạc bộ nhạc jazz của riêng tôi sau này. Sau đó tham gia vào các hoạt động giáo dục cho đến những năm 70. Công việc đại diện "tuyển tập" v.v.