Động cơ shunt

english Shunt motor
Một động cơ điệncuộn dây trường được kết nối với nguồn điện song song với cuộn dây phần ứng. Mặc dù cũng có một máy hiện tại xen kẽ, nhưng nó thường đề cập đến một máy hiện tại trực tiếp. Vì dòng điện kích thích không đổi, tốc độ quay gần như không đổi bất kể tải. Thật dễ dàng để điều chỉnh tốc độ bằng bộ điều chỉnh trường (điện trở thay đổi nối tiếp với cuộn dây shunt), và nó được sử dụng rộng rãi cho các công cụ máy móc và các thiết bị điều khiển tự động khác nhau.