Thường xuyên(nông phu)

english Frequently
Một kích thước nhỏ của đại bàng cá cơm . được sử dụng cho ẩm thực năm mới như một món đồ may mắn phù hợp với ý chí của Ken. Nó chủ yếu được sử dụng cho kẹo luộc, nhưng cũng để uống súp. Người ta nói rằng nó cũng được gọi là Tanaku (Takuruku), nhưng vì nó được coi là một loại phân bón cổ xưa trong quá khứ.