Tomohiko Totori

english Tomohiko Totori

Một ca sĩ giữa Edohọc giả quốc gia. Tên cuối cùng của anh ta là Ino, nhưng anh ta đặt tên cho Totori theo tên bột của mình (Sawara, Katori-gun, Shimotsukuni). Tên là Keira. Thường được gọi là Mozaemon. Các vấn đề khác như màu xanh và màu xanh. Được giới thiệu với Kamo Shingo ở độ tuổi 30 và đã thành công trong Shingo. Bộ sưu tập bao gồm Bộ sưu tập gia đình Tor Toritori Uohiko (Shimizu Hamomi). Mặc dù nó được đặc trưng bởi phong cách hát độc đáo, chẳng hạn như các bài hát dài sử dụng các câu thơ cũ một cách tự do và nhạc ngựa, nhưng họ thích thú và tài năng trong việc nghiên cứu từ vựng cũ. Ông đã viết "Shujo". Anh giỏi vẽ tranh và giỏi mận và dâu.
Yukizuna Sasaki