David Pines

english David Pines
Chức danh công việc
Giáo sư vật lý tại Đại học Illinois

Quốc tịch
Hoa Kỳ

Sinh nhật
Ngày 8 tháng 6 năm 1924

Nền tảng học vấn
Đại học California, Berkeley (1944)

trình độ
Bằng tiến sĩ (Đại học Princeton) [1950]

Nghề nghiệp
Sau khi làm trợ lý giáo sư tại Đại học Princeton, ông là giáo sư tại Đại học Illinois từ năm 1959. Ông là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Santa Fe và là đồng chủ tịch của Ủy ban Khoa học. Được biết đến với lý thuyết về nhiều hệ cơ thể và vật lý thiên văn, ông đã tiến hành nghiên cứu tiên phong về lý thuyết về plasma lượng tử và electron kim loại. Trong những năm gần đây, ông đã tích cực trong lĩnh vực lý thuyết siêu dẫn nhiệt độ cao. Tại Viện Santa Fe, chúng tôi sẽ nghiên cứu về sự thích nghi với môi trường hỗn loạn đang phát triển. Sách của ông bao gồm "Những kích thích cơ bản trong chất rắn" ('63). Chuyến thăm trao đổi Nhật Bản-Corporation tháng 11 năm 92 đến thăm Hội nghị chuyên đề Nhật Bản.