James Rosenquist

english James Rosenquist


1933.11,29-
Họa sĩ Mỹ.
Sinh ra ở Grand Fork, Bắc Dakota.
Đại học Minnesota, học tại Liên đoàn sinh viên nghệ thuật ở New York, trưng bày tại triển lãm "Những người hiện thực mới" của Sydney Janice ở cùng một nơi vào năm 1962, và tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên của mình tại Phòng trưng bày Xanh. Triển lãm của các nghệ sĩ và nghệ sĩ. Từ kinh nghiệm làm việc của Quảng trường Thời đại, ông đã sử dụng các hình ảnh thương mại như bảng hiệu phim và áp phích trong các tác phẩm của mình, thu hút sự chú ý của công chúng và làm việc như một nghệ sĩ đại diện của nghệ thuật pop. -III "('65) nổi tiếng là một kiệt tác với quy mô giống như tranh tường trong đó hình ảnh của thực vật và bé gái được ghép trên cơ thể của một chiếc máy bay phản lực. Tôi cũng tạo ra các bản in.