Eminier Constantin

english Constantin Emile Meunier


1831.4.12-1905.4.4
Họa sĩ và nhà điêu khắc người Bỉ.
Sinh ra ở Brussels.
Học với Charles de Grue. Sau khi học tại Học viện Saint Luc, ông ở lại Tu viện Westmar Trappist, và sản xuất các tác phẩm dựa trên hai mươi năm qua của đời tu. Các tài liệu tôn giáo được vẽ một cách thực tế, và sau đó, kết hợp các màu sắc tươi sáng của phong cách Ấn tượng. Trong điêu khắc, ông đại diện cho Bỉ và được biết đến là nhà văn đầu tiên định hình công nhân. Sau khi chết, nơi ở tại Brussels trở thành Bảo tàng Muenique.