Mã (điện)

english Code (electric)

Tổng quan

SINPO , một từ viết tắt của S ignal, Interference, noise, Propagation và Nhìn chung , là một Mã báo cáo tín hiệu được sử dụng để mô tả chất lượng truyền phát sóng vô tuyến. SINPFEMO, một từ viết tắt của S ignal, Interference, noise, Propagation, tần số Fading, Modulation, dEpth, và General được sử dụng để mô tả chất lượng truyền dẫn radiotelephony. Mã SINPFEMO bao gồm mã SINPO cộng với việc thêm ba chữ cái để mô tả các tính năng bổ sung của truyền phát radiotelephony. Các mã này được xác định theo mã khuyến nghị ITU-R Sm.1135, SINPO và SINPFEMO .
Định dạng này phát triển từ định dạng RAISO của BBC (phiên bản đầy đủ: RAFISBEMVO, được đo:
Một trong những dây điện cách điện. được sử dụng cho hệ thống dây điện trong nhàkết nối các thiết bị điện nhỏ với 2 cặp thuộc tính linh hoạt (katakana). Đối với dây lõi, sử dụng dây đồng ủ mỏng xoắn. Dây rút túi được cách điện bằng sợi bông cách điện bằng giấy, dây bện cao su, dây cabtire được bọc bằng cao su lốp có lớp cách điện bằng cao su, v.v. nhiều ưu điểm như không yêu cầu mạ tốt trên dây dẫn.
Dây điện mục liên quan