Ike Isaacs

english Ike Isaacs


1923.3.28-1981.2.27
nhạc sĩ.
Sinh ra ở Akron, Ohio.
Học kèn tại Trường Âm nhạc Trung tâm của Akron. Chuyển đổi sang cơ sở 1941. Thành lập '55 cho Maestro. Biểu diễn Lambert, Hendrix & Ross trong '58 -'59. Các tác phẩm đại diện bao gồm "Seoul Stalin / Benny Green".