tranh tường

english mural

tóm lược

  • một bức tranh được áp dụng cho một bề mặt tường
Tranh vẽ trên tường của kiến trúc và hang động. vẽ tranh tường. Bắt đầu với nghệ thuật hang động của thời kỳ đồ đá cũ, đó là một bộ phận quan trọng của hội họa trong mỗi thời đại và mỗi nơi. Một loại trang trí là mục đích, nhưng đền thờ, đền thờ và lăng mộ cũng có ý nghĩa tôn giáo. Trong phương pháp, bức bích họa được thực hiện tích cực trong thời kỳ Phục hưng đặc biệt nổi tiếng. Ở Nhật Bản, những ngôi mộ trang trínhững bức tranh rào cản được biết đến.
→ Vật phẩm liên quan Khảm (Thủ công)