Cửa hàng Shiya

english Shiya store
Thợ thủ công để làm trang trí . Người giám sát ban đầu chỉ làm việc sao chép hoặc đưa vào một cửa hàng bách hóa, nhưng đã trở thành một chuyên gia chỉ để trưng bày do kết quả của các lần sao chép riêng lẻ từ cuối thời Heian và xuất bản phiên bản sau thời Kamakura. Vào thời Edo, một cửa hàng shiya với tư cách là một thợ thủ công của Ichii đã ra đời, và cuộn giấy treo và ràng buộc sách Nhật Bản, cámshoji đã được thay thế.