hòa nhạc

english concertmaster

Tổng quan

Concertmaster (từ tiếng Đức Konzertmeister ) ở Mỹ và Canada là người lãnh đạo phần violin đầu tiên trong một dàn nhạc (hoặc clarinet trong một ban nhạc hòa nhạc) và là người lãnh đạo chơi nhạc cụ của dàn nhạc. Sau nhạc trưởng, người điều khiển buổi hòa nhạc là nhà lãnh đạo quan trọng thứ hai trong một dàn nhạc, ban nhạc giao hưởng hoặc dàn nhạc khác. Một thuật ngữ phổ biến khác ở Mỹ là "Ghế đầu tiên". Ở Anh, Úc và các nơi khác trong thế giới nói tiếng Anh, thuật ngữ thường được sử dụng là "lãnh đạo".
Người chơi chính của violin đầu tiên của dàn nhạc. Trong dàn nhạc, nó chiếm vị trí hàng đầu bên cạnh nhạc trưởng trong các buổi biểu diễn và những người khác, và cũng nhận được phần độc tấu violin của nhạc hòa tấu. Đôi khi tôi phục vụ như một nhạc trưởng. Một dàn nhạc lớn thường có nhiều bậc thầy hòa nhạc. Chỉ huy