Thể dục dụng cụ

english Manual gymnastics

Tổng quan

Gymnasts là những người tham gia vào các môn thể thao thể dục dụng cụ. Môn thể thao này chứa các môn bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
Thể dục dụng cụ thực hiện mà không sử dụng dụng cụ và dụng cụ cầm tay. được đặc trưng bởi việc sử dụng miễn phí sự khéo léo của các nhân hoặc nhóm tùy thuộc vào cách thực hiện, với mục tiêu phát triển cân bằng và phát triển toàn bộ cơ thể. Thể dục vô tuyến , bài tập làm đẹp , thể dục jazz, thể dục nhịp điệu, thể dục nhịp điệu (xem thể dục nhịp điệu ) là một trong những điều như vậy. Tầng (yuka) phong trào được thực hiện trong cuộc thi thể dục dụng cụ không được bao gồm trong này. → Thiết bị thể dục dụng cụ
Chủ đề liên quan Thể dục dụng cụ Thụy Điển | trò chơi đại chúng