Ichikawa Koji

english Ichikawa Koji
Diễn viên Kabuki. lên đến thế hệ thứ 5 [1850-1920]. Cửa hàng Takashimaya. IV [1812-1866] có được sự nghiệp với tư cách là một nữ diễn viên đại diện ở cuối shogun Tokugawa từ một diễn viên cấp thấp hơn của lối vào Ichikawa Danjuro thứ 7. Bổ sung những nhược điểm của ngoại hình với nghệ thuật, biểu diễn một loạt các nghệ thuật, kết luận với Kawadake Musamiya và hoàn thành những điều chăm sóc cuộc sống (Kisou). Nó được cho là một trật tự đám đông bậc thầy.
→ Các mục liên quan Ichikawa rời nhóm chung | Takashimaya