Tom McKillop

english Tom McKillop
Chức danh công việc
Cựu doanh nhân Giám đốc điều hành AstraZeneca

Quốc tịch
Vương quốc Anh

Sinh nhật
Ngày 19 tháng 3 năm 1943

Nơi sinh
Scotland Air

Tên thật
McKillop Thomas Fulton Wilson

Nền tảng học vấn
Tốt nghiệp Đại học Glasgow

trình độ
Bằng tiến sĩ.

Nghề nghiệp
Gia nhập ICI, một nhà sản xuất hóa chất toàn diện vào năm 1969, và làm tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu vào năm 1984 và giám đốc kỹ thuật vào năm 1984. Năm '94, ông chuyển đến IzC, một công ty riêng biệt từ ICI, và làm giám đốc điều hành (Chủ tịch) của dược phẩm kinh doanh. Vào tháng 4 năm 1999, ông trở thành CEO của AstraZeneca, một công ty mới sáp nhập với Astra ở Thụy Điển. Từ chức năm 2005. Nó bị mắng vị trí hiệp sĩ. Tháng 9 năm 2000 đến Nhật Bản.