trận động đất

english earthquake swarm

Tổng quan

Bão động đất là những sự kiện mà một khu vực địa phương trải qua chuỗi các trận động đất xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Khoảng thời gian được sử dụng để xác định bầy đàn khác nhau, nhưng có thể theo thứ tự ngày, tuần hoặc tháng. Chúng được phân biệt với các trận động đất được thành công bởi một loạt các dư chấn bởi quan sát rằng không có trận động đất nào trong chuỗi rõ ràng là cú sốc chính.
Động đất xảy ra tương đối cục bộ và tạm thời. tương đối nông và có nhiều khu vực núi lửa. Trận động đấtIto 19, trận động đất ở Matsushiro năm 1965 - 1969, năm 1989 xảy ra trận động đất ở Ito, v.v. Nó được hiểu là một trận động đất trong đó năng lượng căng thẳng tích lũy trong tầng hầm được phân tán.
→ Vật phẩm liên quan Động đất | Trận động đất Matsushiro