Noriko(Changshu)

english Noriko
Trung Quốc, thành phố của trung tâm tỉnh Giang Tây. Năm 1988, quận Qingji bị bãi bỏ, và nó được thành lập như một thành phố của Campuchia. 【Kan】 Nó nằm ở ngã ba của Jiang (Yanzhao) và Xian Yu (Ehsui), tàu hơi nước nhỏ luôn quay trở lại với [Kan] Jiang cho đến nay. Cũng dọc theo tuyến đường sắt Zhe (Hàng Châu ~ Chu Châu), các đường nhánh cũng kéo dài về phía bắc từ đây. Điểm phân phối của một trong những hóa chất tốt nhất ở Trung Quốc. 600.000 người (2014).