Phần pháp lý

english Legal section
Bài hát nổi tiếng ở giữa thời Meiji. "Chiếc nhẫn Kyushu" của Shimaku (Shinkaku) đã trở nên phổ biến kể từ khi kết thúc thời kỳ Tokugawa được chuyển đổi. Khi lời bài hát có từ "Hokai", cái tên này đã xuất hiện. Nhiều người biểu diễn chìm đã hát bài hát này trong khi giữ bục mặt trăng cũng xuất hiện vào thời điểm đó.