Lesedrama

english Lesedrama

Tổng quan

Một vở kịch trong tủ quần áo là một vở kịch không có ý định được trình diễn trên sân khấu, nhưng được đọc bởi một người đọc đơn độc hoặc đôi khi thành tiếng trong một nhóm nhỏ. Sự tương phản giữa kịch tủ quần áo và phim truyền hình 'sân khấu' cổ điển có từ cuối thế kỷ thứ mười tám. Mặc dù về bản chất là không biểu diễn, drama drama là "một sản phẩm khá hợp pháp của nghệ thuật văn học".
Kịch để đọc. Kịch không phù hợp để thực hiện do văn học quá mức hoặc khả năng chơi kém. Có những thứ được viết mà không có ý định biểu diễn chỉ bằng cách mượn hình thức chơi và những thứ không phù hợp trong khi có ý định thực hiện. " Faust " phần 2 của Goethe là đại diện, nhưng mặc dù thực tế là chính tác giả cho rằng nó không thể thực hiện, nó vẫn được thực hiện thường xuyên. Có thể nói rằng định nghĩa của kịch Raise thay đổi theo thời đại hoặc quan điểm của từng nhà hát.
Vật phẩm liên quan Yuu