mạch tích hợp bán dẫn

english semiconductor integrated circuit
Một loại IC . Một phần tử hoạt động như bóng bán dẫn và phần tử thụ động như điện trở và tụ điện được hình thành cùng một lúc trong chất nền bán dẫn như silicon và được kết nối với nhau. Công nghệ của bóng bán dẫn phẳng được bao phủ bởi màng ôxit silic là nền tảngmạch tích hợp bán dẫn nguyên khối làm cho phần tử trong một phần bán dẫn được sử dụng thường xuyên nhất. Ngoài ra, một mạch tích hợp MOS sử dụng bóng bán dẫn MOS ( bóng bán dẫn hiệu ứng trường ) đã được phát minh. Mặc dù chi phí cơ sở sản xuất cao, nó có thể được sản xuất hàng loạt, vì vậy nó phù hợp với máy tính, vv sử dụng nhiều mạch giống hệt nhau với chi phí thấp.
Vật phẩm liên quan Kilby | Thiết bị lưu trữ bán dẫn | Mạch lật | Mạch tích hợp phim