chức năng

english functionalism

tóm lược

  • bất kỳ học thuyết nào nhấn mạnh đến tiện ích hoặc mục đích
  • một tâm lý dựa trên giả định rằng tất cả các quá trình tinh thần đều hữu ích cho một sinh vật trong việc thích nghi với môi trường

Tổng quan

Chức năng có thể tham khảo:
Dịch thuật chức năng. Từ quan điểm không thể tả một cách khoa học bản chất và thực chất của sự vật, nó có ý định mô tả một cách linh hoạt và chủ động các hiện tượngquan hệ tương hỗ của chúng, và từ quan điểm của phương pháp khoa học ngày càng trở nên phổ biến trong nửa sau của Vị trí thế kỷ 20. Darwin trong sinh học, GH Meade trong tâm lý học, Radcliffe Brown , Nhân chủng học, Marinovskynhững người khác đại diện cho đại diện của họ.
→ Các mặt hàng liên quan Saarinen | Nhân văn học