Takehara Kofun

english Takehara Kofun
Một gò đất hình tròn vào nửa cuối thế kỷ thứ 6 ở quận Miyawakichi Fukuhara Fukuoka (di tích lịch sử). Đường kính 18 m. Cơ thể chính là một phòng đá kiểu lỗ bên với một phòng phía trước, và có những bức tranh treo tường được sơn màu đỏđen trên bức tường phía sau của phòng trước và phòng chính. Bức tranh tường của phòng chính là một bức vẽ về con người, shishu (shishida), câu lượn sóng, v.v ... theo hướng 1 m, ví dụ tiêu biểu cho bức tranh treo tường của những ngôi mộ trang trí , cả miêu tả tính cách và bố cục.
Vật phẩm liên quan Wakamiya [thị trấn]