Ba Lan

english Barnaby Finch


? -
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Một người chơi bàn phím tập trung vào Los Angeles, anh ta đã tương tác với Ronnie Loews và những người khác vào giữa những năm 1970 và tạo thành 'áp lực' vào năm '79. Trong những năm 80, ông làm việc trong phòng thu như một người sắp xếp và một nhà soạn nhạc và tham gia vào các bản thu âm như Lee Litner. Ông cũng đi cùng với tour diễn của George Benson. Tác phẩm đặc trưng của anh ấy là "Digital Madness", và anh ấy đã đến Nhật Bản trong GRP All-Star Band năm '87.