Tay

english Hand

Khi thờ phượng Chúa, hãy tạo ra âm thanh bằng cách gặp cả hai lòng bàn tay. đơn giản vỗ tay (Hakushiyu) hoặc mở tay (trong mở). Vỗ tay ban đầu là một màn trình diễn của niềm vui và sự phấn khích, nhưng người ta nói rằng đó là một thực hành thờ phượng vô song trên thế giới bằng cách chỉ định tần số và định dạng. Trong các lễ hội đền thờ nói chung, người ta thường tấn công hai lần, nhưng giống như đền thờ Jing Jingu, có những trường hợp nó bị đánh tám lần (yahirade). Vào thời xưa, điều này cũng được thực hiện trong nghi thức buổi sáng, và trong trường hợp quà tặng, lễ vật, vv và khi ăn uống.
Sadazumi Motegi