nhiều

english lot

tóm lược

  • cháu trai của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đã hủy diệt Sô-đôm và Gômôrơ nhưng đã chọn tha cho Lót và gia đình ông được bảo phải chạy trốn mà không nhìn lại sự hủy diệt
Họa sĩ người Venice thời kỳ Phục hưng Ý. Các hoạt động ở nhiều nơi xung quanh Venice. Tùy thuộc vào ảnh hưởng của BeverlyiniBellini , tôi đã vẽ tranh tường, đồ thờ và chân dung với sự quen thuộc ấm áp và những bức tranh phong phú đầy màu sắc của trường phái Venice. Các tác phẩm chính bao gồm " Truyền tin " (Recanati, Bảo tàng Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố) từ 1527 đến 1529 và "Chân dung của một phụ nữ mặc trang phục Lucretia" (1528 đến 1530, Bộ sưu tập Phòng trưng bày Quốc gia Luân Đôn).