Ivan Rabuzin

english Ivan Rabuzin


1921-
Họa sĩ Nam Tư.
Trở thành người học việc cho một người tham gia vào năm 1936 Từ giai đoạn niên thiếu, anh ta đi trên con đường của nhà sản xuất đồ nội thất, và thực hiện bản vẽ đầu tiên vào năm 40 và bắt đầu thực hiện tác phẩm đầu tiên vào năm 46. 'Chúng tôi làm đồ nội thất vào ban ngày trong 45-47 năm, học tập vào ban đêm và có một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở quê nhà '50 -61. '58 Triển lãm cá nhân đầu tiên tại phòng trưng bày của Zagreb. Vào năm 62, ông từ bỏ công việc của người làm đồ nội thất và trở thành một họa sĩ một cách nghiêm túc.