Gerard David

english Gerard David
Họa sĩ Flemish. Memlink qua đời vào năm 1494 và được thừa hưởng vị trí của nghệ sĩ công cộng Brugge. chịu ảnh hưởng của van der Weyden , van der Foos, v.v ... Nó có cảm giác âm lượng điêu khắc mạnh mẽ, hài hòa với lý tưởng và hiện thực, và nhiều tác phẩm được bao bọc trong một bầu không khí ôn hòa. Các tác phẩm chính bao gồm 'Sự phán xét của nhà vua' (1498, bộ sưu tập bảo tàng thành phố Bruges) và 'Phép báp têm của Chúa Kitô' (cùng bộ sưu tập tòa nhà).