Mao-chiêng

english Mao-gong-ding
Đinh có chữ khắc dài nhất trong số các nhạc cụ bằng đồng của Trung Quốc. Người ta cho rằng đó là công việc của Tây Chu ( Chu ). Đó là một vòng tròn ba chân rải rác xung quanh miệng của một chiếc nhẫn nặng, với chiều cao 53 cm và đường kính lỗ khoan 48 cm. Dòng chữ gồm 32 dòng 497 ký tự là nội dung của chính sách mà Zhouou đưa ra cho bộ trưởng tên là Miko, phong cách thanh lịch và bí truyền, giống như Năm bức tranh của "Thời đại" (" Shosetsu ").