Ngoài ra

english Aso

Aso Omiya Tsukasa ở nửa đầu BắcNam Triều Tiên được đặt tên là Ela Ông Aso Một phụ nữ trong một gia tộc và một samurai. Được đặt tên là Kojiro, Gongo Chikugo, Mamoru Chikugo và sau đó trở thành Omiya Tsukasa. Trong những ngày đầu của miền Bắc và Hàn Quốc, ông Kikuchi chậm chạp. Giấy chứng nhận của Aso Omiya Tsuyoshi Sumoji (sách gốc của Aso Tài liệu) trong bộ sưu tập Tài liệu của nhóm Obedience nổi tiếng như một sự cường điệu về những thành tựu thời chiến của Đền Shosei Shogun ở Higo.
Yasuo