Shuichi Nakayama

english Shuichi Nakayama
Ca sĩ xe buýt. Oita sinh. Tôi tốt nghiệp trường âm nhạc Tokyo. Năm 1952, thành lập một tổ chức nghiên cứu opera < Bữa tiệc sinh nhật > với Shibata Atsutaro et al. 1952 - 1956 Học theo Hisch tại Trường âm nhạc cao cấp Munich. Giáo sư của Đại học Nghệ thuật Tokyo, Chủ tịch Hội thảo thứ hai của Đại học, v.v., đã làm việc chăm chỉ cho các phong trào opera Nhật Bản, và nuôi dưỡng nhiều sinh viên.