Bruno Maderna

english Bruno Maderna


1920.4,21-1973.11,14
Nhà soạn nhạc và nhạc trưởng người Ý.
Cựu giáo sư Marcello Nhạc viện, Nguyên Chủ tịch Trung tâm âm nhạc Berkshire.
Sinh ra ở Venice.
Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Santa Cecilia, anh học sáng tác tại Marilia Piero tại Nhạc viện Venetian, và học chỉ huy và 12 kỹ thuật âm thanh với Scherchen. Năm 1947, ông trở thành giáo sư tại Nhạc viện Marcello, ra mắt với tư cách là nhạc trưởng vào năm 50 tại Munich và bắt đầu các hoạt động biểu diễn rộng rãi với tư cách là một chuyên gia về âm nhạc đương đại. Năm '54, ông tham gia với tư cách là giảng viên trong khóa học âm nhạc đương đại quốc tế tại Darmstadt, và đã hoạt động trong phòng thu âm nhạc điện tử phát sóng của Ý từ năm '56. Năm '61, ông chỉ đạo Đoàn nhạc thính phòng quốc tế Darmstadt và cũng là hiệu trưởng của Trung tâm âm nhạc Berkshire trong '71 Tanglewood.