Bill cắt tóc

english Bill Barber


1920.5,21-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Hornell, NY.
Còn được gọi là John William Thợ cắt tóc.
Nhận được bằng từ Nhạc viện Manhattan, và làm việc trong Kinh điển. Sau khi phục vụ trong quân đội, ông gia nhập Dàn nhạc Claude Thornhill vào cuối những năm 1940. Sau đó, anh chơi với Miles Davis 9 và tham gia Dàn nhạc Beat Lugolo và Gil Evans trong thập niên 50. Từ những năm 60, ông đã giảng dạy các bài giảng tại các trường công lậpLong Island. Hoạt động trong một phạm vi rộng như một người chơi tự do, cũng tham gia vào các sự kiện khác nhau. Các tác phẩm chính của anh bao gồm "Sự ra đời của Cool / Miles Davis" (Capitol).