Kongo Doji

english Kongo Doji

Tên tiếng Phạn là Kani-Krodha, tức là Đức Phật Vô Lượng Thọ. Vajrasattva Nó được cho là một hóa thân của (Satsuta). Phương pháp Kongo Doji là một phương pháp tu tập bí truyền của Phật giáo nhằm cầu nguyện cho sự nổi loạn và thở. Có hai loại kinh sách chỉ giảng về Kongo Doji, bản dịch Kongo Satoshi và bản dịch Amoghavajra. Có. Chúng còn được gọi là Kyodoji và Seidoji, người ta nói rằng Kyodoji chủ yếu được sử dụng trong Taimitsu và Seidoji chủ yếu được sử dụng trong Tomitsu. Đối với tượng hai tay thì tay trái cầm ba khủy tay đưa lên cao, tay phải đưa ra hạ xuống làm dấu ấn. Một ví dụ là "Tượng Godoji bằng vàng" từ Sonojojizo. Bức tượng có sáu con giáp mô tả một người đứng trên biển, một chân trên đá dưới biển và một chân bị sóng đánh dạt vào bờ. Tại chùa Daigoji, có một bức tượng bằng sơn trắng "Tượng Kongo Doji" được vẽ bởi Shinkai vào năm 1280 (Koan 3).
Masayuki Sekiguchi