Ngôi vua

english The throne

Tổng quan

Dòng kế thừa hiện tại của ngai hoa cúc dựa trên Luật gia đình hoàng gia. Hiện tại, chỉ có con đực được phép lên ngôi.
Địa vị của Hoàng đế. Theo Hiến pháp và Luật pháp Hoàng gia, vị trí này dựa trên lương tâm của các công dân có chủ quyền, và do di truyền, những người đàn ông thuộc gia đình hoàng gia thừa hưởng nó. Hoàng hậu không được thừa nhận, Hoàng đế không được phép từ bỏ ngai vàng trong suốt quá trình sinh tồn.
→ Xem thêm Wang (đế quốc) | Hoàng tử | Hoàng tử | lên ngôi