thể loại Địa ốc

Haufendorf

Một ngôi làng nơi những ngôi nhà tư nhân tập trung thành một cục. Điều phổ biến đối với nhiều ngôi làng được phát triển tự nhiên ở vùng đồng bằng với ít hạn chế hơn như địa hình và thủy lợi, và thông...

Đang tìm nhà

Tìm kiếm tiến hành cư trú. Cần phải có chủ sở hữu sống, người giám hộ hoặc người thay thế tham dự và theo quy định chung trừ khi có tuyên bố về hiệu lực đó trong lệnh trước hoặc sau khi mặt trời lặn (...

Rừng chia sẻ

Rừng tư nhân được chia sẻ bởi nhiều người. Hầu hết các tài sản chung của làng từ xưa và, do các thị trấn và làng thực thi (1889), bởi những cư dân ghét phải vượt qua để trở thành một tài sản thành viê...

Wohnrecht

Một khái niệm được sử dụng để bảo vệ cư trú trong một ngôi nhà là một quyền cần thiết để tồn tại. Nó không phải là một thuật ngữ pháp lý. Quyền thuê theo hợp đồng dựa trên luật pháp cố định thuê thuê...

Gutsherrschaft

Một dạng của hệ thống chủ sở hữu đất ( trang viên ), thường được phát triển ở các khu vực của Đức ở phía đông sông Elbe trong thế kỷ 15 và 19. Lãnh chúa, với sự kiểm soát trực tiếp, tập trung vào nhữn...

Phân loại quyền sở hữu

Khi có một số bộ phận được phân chia cấu trúc trong một tòa nhà và có thể phục vụ độc lập để sử dụng làm cửa hàng, văn phòng, nhà kho hoặc tòa nhà khác ngoài nhà ở, mỗi bộ phận đều độc lập và có thể t...

Thị trường công cộng

Ban đầu tên của thị trường trong tài sản (tòa nhà) thuộc sở hữu của tổ chức công cộng. Nói chung, nó đề cập đến một thị trường được ủy quyền (thị trường, v.v.) nơi các nhà sản xuất và thương nhân mượn...

Ôi

Đất canh tác công cộng. Một đôi Iida. <Kudon> cả hai. Đó là ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, v.v., nhưng việc quản lý là lao động nô lệ hay lao động dân sự hay thuê nhà của người dân...

Hệ thống thuê nhà

Một quan hệ cho thuê đất nông nghiệp với nông dân không có đất và chủ đất ( chủ đất ). Ngoài đất nông nghiệp như kem dưỡng da nhà ở, công việc giải trí trên núi, công việc giải trí gia súc (ngựa), v.v...

Phí thuê nhà

Phí thuê nhà trả cho chủ sở hữu đất . Có một tỷ lệ cố định về mức độ chống thu hoạch và bao nhiêu phần trăm của hàng hóa được thu hoạch, và có nhiều giao hàng bằng gạo, nhưng trong lĩnh vực này, nó ph...

Tài sản cố định

Tài sản hữu hình và vô hình được giữ trong một thời gian dài (thường là một năm trở lên) và được sử dụng cho mục đích kinh doanh của công ty. Khái niệm kế toán cho tài sản hiện tại . Tài sản cố định h...

nhà tập thể

Một tên viết tắt tiếng Nhật cho công ty nhà. Co-op (công ty) nhà ở là tốt. Một căn hộ nơi một công ty được thành lập bởi một khoản đầu tư chung của những người thuê mua người thuê mua đất, xây dựng và...

luật tài sản

Tên chung của pháp luật liên quan đến kiểm soát và giao dịch tài sản trong một xã hội giả định trước hệ thống tài sản tư nhân. Xã hội tư bản sản xuất hàng hóa để theo đuổi lợi nhuận từ nguyên tắc bất...

thủ đô

Nó đề cập đến một số lượng nhất định trong tính toán như một tài liệu tham khảo về bảo trì tài sản công ty của Tổng công ty. Trong số vốn được trả bởi các cổ đông cho công ty, số tiền được thành lập t...

Cho thuê quyền

Tên chung cho quyền mặt đất và quyền cho thuê đất nhằm sở hữu các tòa nhà. Đạo luật thuê đất thuê (1991) đã thiết lập các quy tắc đặc biệt về quyền cho thuê đối với Bộ luật dân sự, cho phép gia hạn th...

Luật thuê nhà

Luật ban hành cùng với Đạo luật đất đai để bảo vệ những người thuê nhà cho thuê các tòa nhà (1921). 1941, sửa đổi vào năm 1966. Theo luật thuê nhà, các quy định của Bộ luật Dân sự được sửa đổi rất nhi...

Nghề nghiệp

Quyền yêu cầu người cản trở loại bỏ vật cản (Bộ luật Dân sự 197 trở xuống) trong trường hợp người cư ngụ có khả năng bị cản trở hoặc bị cản trở bởi chiếm dụng . Mặc dù nó được gọi là hấp dẫn, nó là mộ...

luật khảo sát

Luật cơ bản về khảo sát đất đai (1949). Cuộc khảo sát cơ bản được thực hiện bởi Viện Khảo sát địa lý, các tiêu chuẩn liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc khảo sát nào được thực hiện b...

bếp ăn

Một nhà bếp với các tiện nghi có thể ăn. Viết tắt là DK. Vì diện tích nhỏ và có chức năng, khi nhà ở của công ty đại chúng được sản xuất vào năm 1955, 2 DK cộng với DK trong 2 phòng được coi là một tr...

Luật điều chỉnh xây dựng khu dân cư

Luật nhằm mục đích điều tiết thiên tai phòng chống phát triển đất thổ cư (1961). Thiết lập một khu vực quy định xây dựng đất thổ cư ở khu vực đô thị, nơi có khả năng sụp đổ vách đá và xả trầm tích cao...