thể loại Clip Art & GIF hoạt hình

Nhân vật Indus

Biểu tượng cảm xúc để lại bởi nền văn minh Indus . Nó được khắc một con dấu của halapper khai quật, với động vật, thần và con người. Có khoảng 400 giống, nhưng ước tính có khoảng 250 chữ cái. Mặc dù đ...

  1. 1