thể loại Ngân hàng

Ngân hàng Asahi [Chứng khoán]

Năm 1991, Ngân hàng Kyowa và Ngân hàng Saitama sáp nhập để thành lập Ngân hàng Kyowa Saitama. Năm 1992, đổi tên thành Ngân hàng Asahi. Đây là một ngân hàng đô thị mạnh ở khu vực đô thị, nhắm đến các n...

Amsterdamse Wisselbank

Ngân hàng chuyển nhượng công cộng được thành lập tại Amsterdam vào năm 1609. Các ngân hàng chuyển đổi nhiều loại tiền quốc gia được gửi bởi các thương nhân ở nhiều nơi khác nhau ở châu Âu đã thực hiện...

Ngân hàng của nước Anh

Ngân hàng trung ương Anh. Mặc dù bây giờ nó là một doanh nghiệp nhà nước, nhưng trong lịch sử nó đã được thành lập vào năm 1694 như là một ngân hàng phát hành cổ phiếu thuộc sở hữu tư nhân được điều...

Người dùng ngân hàng nước ngoài

Khi nhận được hàng nhập khẩu · Khi nhận được tiền thanh toán từ một ngân hàng nước ngoài tại phóng viên của ngân hàng ngoại hối khi giải quyết tòa nhà. Chống lại người dùng ngân hàng Nhật Bản. Không g...

Ngân hàng ngoại hối

Các ngân hàng tham gia kinh doanh ngoại hối như mua bán phương tiện thanh toán bên ngoài, đưa ra yêu cầu thanh toán hoặc thu tiền giữa Nhật Bản và nước ngoài, chủ yếu là kinh doanh ngân hàng. Tại Nhật...

ngân hàng ngoại hối ủy quyền

Các ngân hàng là các ngân hàng nói chung, được ủy quyền bởi Luật kiểm soát ngoại hối và ngoại thương và hoạt động kinh doanh ngoại hối. Cho đến khi thành lập Đạo luật Ngân hàng Ngoại hối năm 1954, tất...

Hộp ký gửi an toàn

Các tổ chức tài chính như ngân hàng, ngân hàng ủy thác, v.v ... cho mượn các hộp bảo vệ của phòng an toàn cho khách hàng như một dịch vụ, các bên kinh doanh tự do mở và đóng, an toàn để giữ chứng khoá...

Ngân hàng Kyowa [sha]

Năm 1945 ngân hàng tiết kiệm Nhật Bản được thành lập bởi sự hợp nhất của 9 ngân hàng tiết kiệm , như Nhật Bản, Tokyo, Yasuda, v.v. có trụ sở tại Tokyo, thành phố Osaka, thành phố Nagoya, được chuyển đ...

Hiệp hội ngân hàng

Các tổ chức do các thành phố / khu vực tổ chức để các ngân hàng địa phương hợp tác kinh doanh, trao đổi hóa đơn, liên lạc với các cơ quan chính phủ và hợp tác với ngành. Hiệp hội Ngân hàng Tokyo và Hi...

sự chấp nhận của ngân hàng

Hóa đơn ngoại hối mà cuối cùng ngân hàng giả định thanh toán. Còn được gọi là Ngân hàng · Chấp nhận, những ngân hàng được bảo lãnh bởi các ngân hàng hàng đầu rất đáng tin cậy và trở thành mục tiêu đầu...

vấn đề dư thừa

Ngân hàng trung ương phát hành tiền giấy ngân hàng vượt quá giới hạn của quỹ dự trữ hợp pháp hoặc bảo lãnh. Cũng được gọi là phát hành ngoài giới hạn. Tại Nhật Bản, hiện đang áp dụng hệ thống hạn chế...

tỷ lệ chiết khấu chính thức

Lãi suất chiết khấu / cho vay mà ngân hàng trung ương khiến cho tổ chức tài chính đối tác của mình. Đó là tiêu chuẩn của mức lãi suất của một quốc gia và ngân hàng trung ương điều chỉnh nền kinh tế bằ...

BIS

Viết tắt cho Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Ngân hàng được thành lập tại Basel , Thụy Sĩ vào năm 1930. Được thành lập như một tổ chức xử lý bồi thường của Đức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sau đó...

ngân hàng Quốc gia

Ngân hàng được tạo ra bởi Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia (1872). Ngân hàng Nhà nước dựa trên luật pháp quốc gia, không thuộc sở hữu nhà nước. Nó phù hợp với hệ thống của Hoa Kỳ. Ban đầu, bốn ngân hàng b...

ngân hàng Nhà nước

Viết tắt của ngân hàng Gosudarstvennyi. Ngân hàng Trung ương duy nhất của Liên Xô cũ, được thành lập vào năm 1921 trong thời kỳ Nep . Trực tiếp đến Hội nghị Bộ trưởng, ông giám sát việc lập kế hoạch v...

Ngân hàng phát hành trái phiếu

Các ngân hàng được phép phát hành trái phiếu ( trái phiếu tài chính ) là phương tiện chính để thu tiền. Tại Nhật Bản, nó hiện được Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản, Ngân hàng Tín dụng dài hạn Nhật Bản (...

Ngân hàng Saitama [sha]

Được thành lập vào năm 1943 bởi sự hợp nhất của mỗi ngân hàng Bunkyo, số 85, shinobu (thương mại), Hanno. Sau đó, họ sẽ hợp nhất với Ngân hàng tiết kiệm Phật giáo, vv và trở thành ngân hàng đầu tiên c...

Ngân hàng Sakura [sha]

Ngân hàng lõi thành phố cũ của Mitsui. 1990 Ngân hàng Mitsui và Ngân hàng Taiyo Kobe sáp nhập và được thành lập như Ngân hàng Mitsui Kobe Mitsui. 1992 đổi tên thành Ngân hàng Sakura. Nó tự hào có số l...

Ngân hàng Sanwa [Chứng khoán]

Được thành lập vào năm 1933 bởi Konoike, 34, Yamaguchi 3 sáp nhập ngân hàng. Sau đó, nó đã phát triển với sự hấp thụ của các ngân hàng khác nhiều lần, và cũng đóng vai trò ủy thác vào năm 1945, thành...

Ngân hàng thương mại

Trong số các ngân hàng, theo nghĩa hẹp, nó chỉ có nghĩa là các ngân hàng thành phố, nhưng theo nghĩa rộng, nó có thể đề cập đến các ngân hàng thông thường bao gồm các ngân hàng khu vực trong các ngân...