thể loại Chuẩn bị & lập kế hoạch thuế

Thuế cư trú đặc biệt

Thuế dân cư áp đặt bởi phường đặc biệt của Tokyo. Nó tương đương với thuế thành phố , nhưng phường đặc biệt chỉ áp dụng thuế cư trú cho các cá nhân, và những người cho các công ty được bao gồm trong t...

Thuế chuyển nhượng đất

Thuế được tạo ra vào năm 1973 để ngăn chặn đầu cơ đất và thúc đẩy cung cấp đất ở. Thuế thu nhập hoặc thuế doanh nghiệp là thuế quốc gia và thuế cư dân là thuế địa phương được áp dụng đối với lợi nhuận...

Thẻ thuế

Dựa trên Luật Thuế của Thẻ Chơi (1957), thuế quốc gia đánh vào người nộp thuế, chẳng hạn như gạch mah-jong (bánh mah-jong), thẻ chơi, thẻ như thẻ hoa, v.v., từ nhà sản xuất hoặc kho từ ngoại quan khu...

Trao đổi thuế

Thuế quốc gia dựa trên Luật thuế trao đổi (1914). Thuế giao dịch đánh vào thành viên / thành viên của sở giao dịch chứng khoán / hàng hóa. Các tiêu chí hình thành nên cơ sở tính thuế là giá giao dịch...

Thuế nhập cảnh

Dựa trên luật thuế nhập cảnh (1954), thuế quốc gia áp dụng khi vào rạp chiếu phim, các địa điểm giải trí như nhà hát, giải trí, âm nhạc và thể thao, trường đua ngựa, sân bay, v.v. Đây là thuế tiêu thụ...

Điều chỉnh cuối năm

Nếu tổng số thuế thu nhập khấu trừ thuế thu nhập từ thu nhập tiền lương là quá mức hoặc không đủ so với số tiền thuế quy định (một khoản khấu trừ theo luật định) cho tổng tiền lương trong cùng một năm...

Vợ / chồng khấu trừ

Trong thuế thu nhập, khi người nộp thuế là vợ hoặc chồng được khấu trừ (vợ / chồng của người nộp thuế và thu nhập thấp hơn một khoản nhất định), một hệ thống tính toán các tiêu chuẩn thuế bằng cách kh...

thu nhập không chịu thuế

Thu nhập được quy định rằng thuế thu nhập đương nhiên không bị đánh thuế. Chi phí hoàng gia , lương hưu cho các gia đình bị thương / mất người · lương hưu , trợ cấp bảo hiểm như bảo hiểm y tế, trợ cấp...

giá bán

Các chi phí cần thiết để tạo ra thu nhập. Số dư có được bằng cách khấu trừ khoản này từ số tiền thu nhập là tiêu chuẩn thuế của thuế thu nhập . Theo luật thuế thu nhập, chi phí bán hàng, chi phí bán h...

thuế giá trị gia tăng

Nó là một loại thuế gián tiếp, thuế đánh vào giá trị gia tăng được trả tại các giai đoạn sản xuất, bán buôn, bán lẻ và từng giai đoạn giao dịch. Ở Nhật Bản, nó được ban hành như một loại thuế của tỉnh...

Thuế thông thường

Cả thuế chung. Thuế đánh vào hỗ trợ chi phí chung (không giới hạn ở những người thuộc tài khoản chung). Thuật ngữ cho mục đích thuế . Hiện nay, thuế thông thường là phổ biến, thuế quốc gia theo quy đị...

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ gián tiếp áp đặt cho việc tiêu thụ một số hàng hóa. Thuế quốc gia dựa trên Đạo luật thuế hàng hóa (1962). Nó được thành lập vào năm 1940 cho các mặt hàng sang trọng (sắc nét). Đánh thuế...

thuế tài sản

Một loại thuế tài sản . Thuế quốc gia được thành lập vào năm 1950 bởi Shoup Khuyến nghị tại Nhật Bản. Đối với các cá nhân có giá trị tài sản ròng vượt quá 5 triệu yên dưới dạng thuế bổ sung của thuế t...

Khấu trừ phụ thuộc

Đối với thuế thu nhập, khi có một người thân (phụ thuộc vào đối tượng nộp thuế và người thân khác ngoài vợ hoặc chồng người đếm đời sống với người nộp thuế) đối với thuế thu nhập, một số tiền cố định...

Thuế doanh nghiệp

Thuế đánh vào thu nhập của công ty và các tập đoàn khác. Theo nghĩa rộng của thuế thu nhập , cho đến năm 1940, cải cách thuế ở Nhật Bản là một phần của thuế thu nhập. Thuế doanh nghiệp bao gồm lý thuy...

Thuế theo luật định

Thuế (luật thuế địa phương Điều 4, khoản 6, Điều 5, khoản 7) mà chính quyền địa phương áp dụng một mặt hàng thuế không được pháp luật thuế địa phương quy định để làm cho nó chi phí cho một mục đích cụ...

điểm miễn

Đối với một tài sản chịu thuế, điều này đề cập đến một giới hạn nhất định nếu quyết định không đánh thuế tiêu chuẩn chịu thuế (giá, số lượng, v.v.) dưới một giới hạn nhất định. Nó được thiết lập từ vi...

thuế đánh dấu

Thuế áp đặt để hỗ trợ chi phí cụ thể. Chống lại thuế thông thường (thuế chung). Có những thời điểm thuế mục đích nặng nề, nhưng trong thời hiện đại, nó gần như là thuế bình thường, thuế mục đích là mộ...

Thuế giao dịch chứng khoán

Theo Luật Thuế Giao dịch Chứng khoán (1953), thuế quốc gia áp dụng đối với việc chuyển nhượng chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu. Được thành lập với việc bãi bỏ thuế thu nhập đối với lợi nhuận khi...

Tuyên bố kế hoạch

Một hệ thống ước tính số tiền thu nhập và số thuế thu nhập của năm có liên quan vào giữa năm tài chính và tuyên bố nộp thuế bằng cách chia nó. Mặc dù nó đã được thông qua cùng với việc nộp thuế theo k...