thể loại Chuẩn bị & lập kế hoạch thuế

Thuế sử dụng cơ sở giải trí

Thuế quận do tỉnh nơi đặt cơ sở với mức thuế 10% phí sử dụng (cơ sở của sân golf là mức cố định mỗi ngày) cho người sử dụng các phương tiện giải trí như phòng khiêu vũ, sân golf, sân chơi bowling, v.v...

thuế hỗn hợp

Cả hai mức thuế phức tạp. Trong thuế của thuế hải quan sử dụng cả valorem quảng cáo và thuế cho cùng một mặt hàng. Có những kế hoạch như những kế hoạch đơn giản là kết hợp cả hai, những kế hoạch đặt c...

tiền vốn

Thuế đánh vào thực tế là người nộp thuế sở hữu tài sản. Thuế bất động sản (nghĩa vụ vốn) là thứ có nguồn thuế trong chính tài sản đó và thu nhập được gọi là thuế tài sản tên. Thuế thừa kế và thuế tài...

Thuế tiêu thụ đường

Thuế toàn quốc áp dụng cho người nộp thuế cho các nhà cung cấp của họ hoặc tiếp quản từ các khu vực ngoại quan chống lại đường, mật rỉ, nước đường. Nó đã bị bãi bỏ do sự ra đời của thuế tiêu thụ vào n...

Gánh nặng chi tiêu

Điều khoản kế toán của đất nước. Hành vi gây ra chi tiêu quốc gia. Kết thúc hợp đồng, bổ nhiệm nhân viên hoặc bất kỳ hành động nào liên quan đến việc sử dụng ngân sách. Giám đốc của mỗi cơ quan bộ sẽ...

Thuế thành phố

Thuế cư trú áp đặt bởi Chính quyền thành phố Tokyo. Những người cho các cá nhân tuân thủ thuế dân sự của tỉnh , nhưng đối với các tập đoàn thì nó khác với thuế dân sự của tỉnh, bao gồm thuế tỉnh và th...

Thuế trọng lượng ô tô

Thuế quốc gia được thành lập năm 1971 để tăng cường vốn xã hội như đường giao thông. Ba phần tư doanh thu thuế được phân bổ là doanh thu chung dưới dạng thuế quốc gia và một phần tư được phân bổ cho c...

Báo cáo về thuế của Nhật Bản bởi Phái bộ Shoup

Một báo cáo về hệ thống thuế của Nhật Bản đệ trình lên Tổng tư lệnh tối cao MacArthur vào tháng 8 năm 1949 (lần thứ nhất) trước tháng 9 năm 1949 (lần thứ hai) bởi nhà kinh tế trưởng của tạp chí Mỹ Sho...

thuế lợi nhuận

Bằng cách sử dụng hệ thống thuế đơn giản, đó là số tiền chênh lệch mà thuế tiêu dùng phải trả cho quốc gia là nhỏ. Trong cùng một hệ thống áp dụng doanh thu chịu thuế cho các doanh nghiệp có từ 30 tri...

thuế valorem quảng cáo

Liên quan đến việc đánh thuế hải quan hoặc thuế tiêu thụ nội địa , thuế đánh vào một tỷ lệ cố định với giá này, với giá của hàng hóa chịu thuế là cơ sở thuế. Trong trường hợp này, khi thuế tiêu thụ nộ...

Thuế thu nhập

Theo nghĩa rộng, nó đề cập đến các loại thuế đánh vào thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp , thuế cư trú cá nhân và doanh nghiệp , v.v., nhưng đối với thu...

thuế cư dân

Thuế quận nói chung và thuế địa phương (thuế thành phố và thuế công dân đặc biệt trong lĩnh vực phường đặc biệt của Tokyo). Bao gồm chia đều, quận và thành phố được tính phí rộng rãi từ cư dân của họ...

thuế cụ thể

Thuế đánh vào thuế hải quan hoặc thuế tiêu thụ nội địa (như thuế rượu , thuế dầu dễ bay hơi, v.v.), số lượng như trọng lượng, khối lượng, số lượng hàng hóa chịu thuế theo tiêu chuẩn thuế. Nó tương phả...

Thuế rượu

Thuế quốc gia được áp dụng như một nghĩa vụ thanh toán thuế đối với rượu (đồ uống có nồng độ cồn từ 1 độ trở lên) từ nhà sản xuất hoặc kho từ khu vực ngoại quan. Có quy định trong luật thuế rượu (1953...

thuế tiêu dùng

Khi phân loại thuế tập trung vào các đối tượng chịu thuế, nó đề cập đến các loại thuế nắm bắt thực tế tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Theo nghĩa hẹp, nó chỉ đề cập đến thuế tiêu thụ nội địa, không bao g...

Luật hy sinh

Luật pháp của thu thuế đối với phương pháp kiểm tra (Kemiho) trong thời kỳ Edo. Một phương pháp để thực hiện một khoản đóng góp cố định trong một thời gian nhất định dựa trên năng suất trung bình tron...

tự đánh giá

Đây là một trong những phương pháp liên quan đến quá trình quyết toán số tiền thuế phải nộp trên thuế quốc gia, chống lại tiền thuế. Về nguyên tắc, số tiền thuế phải nộp được xác định bằng tờ khai của...

Thuế

Thuế. Tiền mà thực thể công quốc gia hoặc địa phương cưỡng chế thu được từ công chúng mà không mang lại lợi ích cá nhân (thuế mục tiêu là một ngoại lệ) riêng dựa trên quyền đánh thuế để trang trải chi...

doanh thu phi thuế

Mặc dù nó đề cập đến thu nhập khác ngoài thuế trong doanh thu tài chính của nhà nước, nhưng nó thường loại bỏ trái phiếu công cộng và thặng dư trong năm trước. Thanh toán độc quyền, doanh thu chính ph...

Văn phòng thuế

Nó chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chính của Cục Thuế quốc gia, là cơ quan chi nhánh khu vực của Cơ quan Thuế Quốc gia (bộ phận bên ngoài của Bộ Tài chính), và thực hiện việc áp thuế trực tiếp với...