thể loại Kiểm toán kế toán

Khấu trừ thuế thu nhập

Thuế thu nhập sẽ được khai thuế, nhưng thu nhập như tiền lãi, cổ tức, tiền lương, tiền lương hưu, phí bản thảo, v.v ... được trả bởi người trả (nghĩa vụ giữ lại) theo số tiền thanh toán theo tỷ lệ tha...

Luật mặc quần áo

Từ quan điểm của sức khỏe cộng đồng, luật (1948) quy định các cơ sở (địa điểm giải trí) mở phim, nhà hát, âm nhạc, thể thao, vv nói chung. Việc quản lý địa điểm giải trí được thiết lập như một hệ thốn...

thuế quốc gia

Thuế mà nước này đánh thuế. Chống thuế địa phương . Nó được chia thành thuế nội địa (chịu thuế tại Cơ quan Thuế Quốc gia, Cục Thuế Quốc gia, Cục Thuế) và thuế hải quan (chịu thuế hải quan). Có các loạ...

Cơ quan thuế quốc gia

Đây là cơ quan bên ngoài của Bộ Tài chính (trước đây là Bộ Tài chính), và nhiệm vụ chính là thu thuế đối với thuế nội địa. Được thành lập vào năm 1949. Là một tổ chức trực thuộc, có Cục Thuế quốc gia...

Luật thuế quốc gia

Luật quy định các vấn đề cơ bản và phổ biến về thuế quốc gia (1962). Quy định về việc thiết lập hệ thống thuế bao gồm nhiều luật đơn hàng, thiết lập nghĩa vụ thuế, thủ tục thanh toán, trì hoãn và nộp...

Tòa án thuế quốc gia

Một cơ quan của Cơ quan Thuế Quốc gia. Được thành lập thay mặt cho Đơn vị Tư vấn của Cơ quan Thuế Quốc gia trong quá khứ bằng cách sửa đổi Luật Tổng quát về Luật Thuế Quốc gia năm 1970. Đây là một tổ...

Thuế sử dụng cơ sở giải trí

Thuế quận do tỉnh nơi đặt cơ sở với mức thuế 10% phí sử dụng (cơ sở của sân golf là mức cố định mỗi ngày) cho người sử dụng các phương tiện giải trí như phòng khiêu vũ, sân golf, sân chơi bowling, v.v...

thuế hỗn hợp

Cả hai mức thuế phức tạp. Trong thuế của thuế hải quan sử dụng cả valorem quảng cáo và thuế cho cùng một mặt hàng. Có những kế hoạch như những kế hoạch đơn giản là kết hợp cả hai, những kế hoạch đặt c...

tiền vốn

Thuế đánh vào thực tế là người nộp thuế sở hữu tài sản. Thuế bất động sản (nghĩa vụ vốn) là thứ có nguồn thuế trong chính tài sản đó và thu nhập được gọi là thuế tài sản tên. Thuế thừa kế và thuế tài...

Thuế tiêu thụ đường

Thuế toàn quốc áp dụng cho người nộp thuế cho các nhà cung cấp của họ hoặc tiếp quản từ các khu vực ngoại quan chống lại đường, mật rỉ, nước đường. Nó đã bị bãi bỏ do sự ra đời của thuế tiêu thụ vào n...

Gánh nặng chi tiêu

Điều khoản kế toán của đất nước. Hành vi gây ra chi tiêu quốc gia. Kết thúc hợp đồng, bổ nhiệm nhân viên hoặc bất kỳ hành động nào liên quan đến việc sử dụng ngân sách. Giám đốc của mỗi cơ quan bộ sẽ...

Thuế thành phố

Thuế cư trú áp đặt bởi Chính quyền thành phố Tokyo. Những người cho các cá nhân tuân thủ thuế dân sự của tỉnh , nhưng đối với các tập đoàn thì nó khác với thuế dân sự của tỉnh, bao gồm thuế tỉnh và th...

Thuế trọng lượng ô tô

Thuế quốc gia được thành lập năm 1971 để tăng cường vốn xã hội như đường giao thông. Ba phần tư doanh thu thuế được phân bổ là doanh thu chung dưới dạng thuế quốc gia và một phần tư được phân bổ cho c...

Báo cáo về thuế của Nhật Bản bởi Phái bộ Shoup

Một báo cáo về hệ thống thuế của Nhật Bản đệ trình lên Tổng tư lệnh tối cao MacArthur vào tháng 8 năm 1949 (lần thứ nhất) trước tháng 9 năm 1949 (lần thứ hai) bởi nhà kinh tế trưởng của tạp chí Mỹ Sho...

thuế lợi nhuận

Bằng cách sử dụng hệ thống thuế đơn giản, đó là số tiền chênh lệch mà thuế tiêu dùng phải trả cho quốc gia là nhỏ. Trong cùng một hệ thống áp dụng doanh thu chịu thuế cho các doanh nghiệp có từ 30 tri...

thuế valorem quảng cáo

Liên quan đến việc đánh thuế hải quan hoặc thuế tiêu thụ nội địa , thuế đánh vào một tỷ lệ cố định với giá này, với giá của hàng hóa chịu thuế là cơ sở thuế. Trong trường hợp này, khi thuế tiêu thụ nộ...

Thuế thu nhập

Theo nghĩa rộng, nó đề cập đến các loại thuế đánh vào thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp , thuế cư trú cá nhân và doanh nghiệp , v.v., nhưng đối với thu...

thuế cư dân

Thuế quận nói chung và thuế địa phương (thuế thành phố và thuế công dân đặc biệt trong lĩnh vực phường đặc biệt của Tokyo). Bao gồm chia đều, quận và thành phố được tính phí rộng rãi từ cư dân của họ...

thuế cụ thể

Thuế đánh vào thuế hải quan hoặc thuế tiêu thụ nội địa (như thuế rượu , thuế dầu dễ bay hơi, v.v.), số lượng như trọng lượng, khối lượng, số lượng hàng hóa chịu thuế theo tiêu chuẩn thuế. Nó tương phả...

Thuế rượu

Thuế quốc gia được áp dụng như một nghĩa vụ thanh toán thuế đối với rượu (đồ uống có nồng độ cồn từ 1 độ trở lên) từ nhà sản xuất hoặc kho từ khu vực ngoại quan. Có quy định trong luật thuế rượu (1953...