thể loại Tài chính

Cổ phiếu không kê đơn

Các cổ phiếu không được liệt kê trên các sàn giao dịch và chỉ được bán tại các cửa hàng của đại lý chứng khoán. Hiệp hội Đại lý Chứng khoán Nhật Bản đã triển khai một hệ thống để đăng ký các cổ phiếu...

Cổ phiếu cụ thể

Khi các sàn giao dịch chứng khoán được thực hiện, các cổ phiếu sẽ được mua và bán bằng cách gây sốc khi bắt đầu giao dịch (tặng (kèm theo)) và kết thúc (giao dịch lớn) (shikku). Trao đổi đặc biệt phổ...

Trung học

Điều khoản giao dịch chứng khoán. Cùng một công ty kết hợp bán và mua ở cùng một mức giá và cùng thời hạn giao hàng cho cùng một số lượng cổ phiếu, và một phương thức bán và mua đồng thời trên sổ trao...

Cổ phiếu tự do

Cổ phiếu không bắt buộc phải trả cổ đông và được phát hành miễn phí. Ở Anh và Hoa Kỳ, nó được cấp miễn phí cho những người sáng lập để thưởng cho những nỗ lực đáng khen của họ, nhưng về nguyên tắc, họ...

Trái phiếu chịu lãi

Trái phiếu mà lãi suất (1 hoặc 2 lần mỗi năm) được trả bằng quà tặng gắn vào mặt vé. Nói chung, thời gian mua lại là dài, và trái phiếu kinh doanh, trái phiếu đô thị, trái phiếu được chính phủ bảo lãn...

Trái phiếu thanh khoản

Trái phiếu ngắn hạn với thời gian đáo hạn dưới một năm. Cả trái phiếu ngắn hạn. Chống nợ cố định . Phát hành cho việc mua sắm các quỹ liên kết trong thời điểm hiện tại, tại Nhật Bản, chứng khoán thực...

phát hành trái phiếu giảm giá

Phát hành cổ phiếu mệnh giá, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công cộng, vv với giá thấp hơn mệnh giá. Việc phát hành giảm giá đối với cổ phiếu mệnh giá không được phép ở Nhật Bản, nhưng bạn có thể...

Giao dịch hiện tại

Mua và bán chứng khoán (đặc biệt là trái phiếu công cộng và doanh nghiệp) ký hợp đồng trước để mua lại hoặc bán lại ở một mức giá nhất định sau một thời gian nhất định. Trong thực tế, ở vị trí của một...

Sở giao dịch chứng khoán Tokyo [cổ phiếu]

Đây là thực thể trung tâm của sàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản được thành lập lại vào năm 1949 theo Luật Giao dịch Chứng khoán được quy định trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo được thành lập năm 1...

cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ trong trường hợp mua và sở hữu cổ phiếu một khi được phát hành bởi công ty. Bản dịch của cổ phiếu quỹ của Hoa Kỳ. Trước đây, việc mua lại cổ phiếu quỹ đã bị cấm về nguyên tắc và nếu nó đư...

Consol (trái phiếu)

Một trái phiếu công cộng chỉ trả lãi và không có ngày mua lại cố định. Cũng được gọi là trái phiếu lãi suất hoặc trái phiếu hưu trí. Được phát hành ở Anh từ năm 1751 Liên kết trái phiếu công cộng L...

ADR

Viết tắt cho biên lai ký gửi của Mỹ. Một cổ phiếu thay thế cho cổ phiếu nước ngoài được sử dụng khi cổ phiếu nước ngoài được xử lý trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhìn chung, có nhiều vấn đề trong vi...

Trái phiếu (tài chính)

Viết tắt cho trái phiếu nước ngoài, còn được gọi là trái phiếu nước ngoài. Phát hành bằng ngoại tệ (một loại tiền không phải là tiền tệ gia đình), bất kể người phát hành là cư dân hay không cư trú L...

Nikkei 225

cổ phần Giá bán. Giá cổ phiếu là một mức giá được hình thành bởi thị trường thứ cấp và được giao dịch trên mỗi sàn giao dịch chứng khoán. Đặc điểm giá cổ phiếu Giá cổ phiếu được xác định bởi mối q...

chỉ số thị trường chứng khoán

Có chỉ số giá bán buôn và chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số để biết mức độ và biến động của tổng giá, chứ không phải sự dịch chuyển của từng sản phẩm, sản phẩm và giá dịch vụ. Theo cách tương tự, thay v...

Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu

Trái phiếu được cấp quyền mua cổ phiếu. Một chứng chỉ cho quyền mua cổ phiếu được gọi là chứng quyền, vì vậy nó còn được gọi là trái phiếu bảo đảm. Quyền mua cổ phiếu là quyền mua một số lượng cổ phi...

đầu tư chứng khoán

Đầu tư cổ phiếu có nghĩa là mua cổ phiếu, có nghĩa là đầu tư vào cổ phiếu do các tập đoàn phát hành để trở thành cổ đông và có được quyền cổ đông. Quyền của cổ đông bao gồm quyền tham gia quản lý, qu...