thể loại Tài chính

rủi ro trao đổi

Khả năng người nắm giữ tài sản hoặc nợ phải trả bằng ngoại tệ phải chịu tổn thất do sự sụt giảm (hoặc tăng) của tỷ giá hối đoái . Trong trường hợp chủ sở hữu đã vượt quá tài sản hoặc vượt quá trách nh...

can thiệp

Chính phủ và các ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối để ổn định tiền tệ của chính họ thông qua giao dịch tiền tệ. Trong trường hợp của Nhật Bản, nó được thực hiện thông qua Tài kho...

tỷ giá hối đoái hiệu quả

Theo chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi , cần phải nắm bắt toàn bộ mối quan hệ giữa đồng nội tệ và tất cả các loại tiền tệ khác của các quốc gia khác, và chỉ số tỷ giá hối đoái được tạo ra được gọi là tỷ...

Một quốc gia hai hệ thống tiền tệ

Hệ thống tiền tệ Trung Quốc sau khi Hồng Kông trở lại . Trung Quốc tôn trọng vị trí truyền thống của Hồng Kông ngay cả sau khi trở lại vào tháng 7 năm 1997, theo chính sách <một quốc gia hai hệ thố...

euro

Đơn vị đơn vị tiền tệ được giới thiệu vào tháng 1 năm 1999 cùng với hội nhập tiền tệ của Liên minh Châu Âu (EU). Năm 1995, chỉ định này được quyết định thay mặt cho đơn vị tính toán ECU (Eque) trong h...

khủng hoảng tiền tệ

Giá trị bên ngoài của tiền tệ giảm mạnh, gây nhầm lẫn và làm tổn thương quốc gia và nền kinh tế khu vực nơi tiền tệ lưu thông. Tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, nơi tình hình kinh tế không ổn định...

Tiền ảo

Một loại tiền tệ chỉ lưu hành trên Internet, không có tiền giấy hoặc tiền và không qua trung gian các tổ chức tài chính công. → đồng xu bit

bitcoin

Một loại tiền điện tử . Tiền giấy và tiền xu không được phát hành bằng loại tiền ảo chỉ được lưu hành trên Internet . Không có ngân hàng với tư cách là một thực thể và nó không được quản lý bởi nhà nư...

cướp bóc

Nó cũng là một đồng tiền tệ, còn được gọi là Bai Baizen. Sau khi triều đại mười hai, việc chọn diễn viên trong nước của tiền ngừng, đồng tiền của Trung Quốc như đồng xu bắt đầu chảy vào và bắt đầu đư...

chuyển nhượng

Một tờ tiền được phát hành vào tháng 12 năm 1789, một cuộc cách mạng ở Pháp, được phát hành để bù đắp cho sự thâm hụt của tài chính quốc gia, và đã bị bãi bỏ vào năm thứ 4 của lịch Cách mạng (Plubiau...

Ichibugin

Một đồng bạc được phát hành vào cuối thời Edo. Được thành lập vào tháng 12 năm 1837. Đồng xu nặng bằng đồng xu khác với bạc và bạc. Ngoài Ngân hàng Tempozan, Ngân hàng Ansei được phát hành vào tháng...

Bạc

Một loại đồng xu bạc lập thể từ thời Edo. Được thành lập vào tháng 7 năm 1829 (Bunsei 12), nó được gọi là Bunsei Nanjyo Ichiju Gin. Nanban có nghĩa là bạc chất lượng cao và đã được xuất bản trong Bun...

vòng tròn

Yên là tên đơn vị cơ bản của tiền Nhật Bản, nhưng đã được thông qua bởi Pháp lệnh tiền tệ mới được thành lập năm 1871 (Meiji 4). Có hệ thống tính thập phân với Qian và 単 là đơn vị phụ trợ. Cho đến lú...

đồng yên

Theo nghĩa rộng, nó đề cập đến việc chuyển từ tài chính ngoại tệ sang tài chính bằng đồng yên, nhưng theo nghĩa hẹp, nó có nghĩa là tài chính liên quan đến giao dịch thương mại của Nhật Bản, đặc biệt...

Khổ lớn

Một loại tiền vàng trong thời Azuchi-Momoyama / Edo. Các nguyên mẫu định dạng lớn thường được yêu cầu bởi định dạng lớn không tên (định dạng lớn không được đặt tên) của thời Muromachi. Điều này tương...

Dự trữ ngoại hối

Một tài sản lưu động có thể dễ dàng được sử dụng bởi cơ quan tiền tệ quốc gia để giải quyết thâm hụt cán cân thanh toán hoặc can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trong thống kê của IMF (Quỹ tiền tệ qu...

Luật ngoại hối và ngoại thương

Viết tắt là Luật Forex. tiếng Nhật Ngoại hối Và luật cơ bản về quy định ngoại thương. Luật ngoại hối được ban hành năm 1949 với tên <Luật ngoại hối và quản lý ngoại thương>, nhưng tại thời đi...

Chứng khoán quỹ ngoại hối

Để gây quỹ yên cần thiết cho việc mua ngoại hối, vv Tài khoản đặc biệt của quỹ ngoại hối Hóa đơn chính phủ do. Viết tắt chứng khoán ngoại hối. Chứng khoán quỹ ngoại hối được phát hành để bù đắp cho...

Sōichi Kakeya

Trong thời Edo, Kho Một người dân thị trấn thuộc và phụ trách kế toán tiền mặt. Từ nửa cuối thế kỷ 17, miền tây Nhật Bản và nhiều giống Hokuriku khác nhau đã thành lập một nhà máy bia ở Osaka, nơi...

EDR

Viết tắt cho biên lai ký gửi châu Âu. Biên lai ký gửi châu Âu. Cũng như ADR , khi mua và bán cổ phiếu nước ngoài ở châu Âu, chứng khoán thay thế được giao dịch thay vì cổ phiếu gốc. Ở Nhật Bản, nó đã...