thể loại Tài chính

Lòng tin

Theo luật tin tưởng, một chủ sở hữu tài sản (uỷ thác) làm cho tài sản (người được ủy thác) quản lý và định đoạt tài sản (bất động sản tin tưởng) như tiền, chứng khoán, vv bất động sản do người khác (n...

Tài sản ủy thác

Khi một khách hàng ủy thác một ủy thác cho một người được ủy thác, tài sản cho phép bảo lãnh phát hành được cho phép. Luật Kinh doanh ủy thác đã giới hạn tài sản ủy thác đối với tiền tệ, chứng khoán,...

hợp tác xã tín dụng

Tên riêng được viết tắt là hiệp hội tín dụng, ủy thác. Một tổ chức tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một trong những hiệp hội hợp tác xã vừa và nhỏ. Từ thời Meiji, đã có một hiệp hội tín dụng...

người thừa kế giả định

Một người nên trở thành người thừa kế nếu quyền thừa kế bắt đầu. Quyền thừa kế thuộc sở hữu của những người thừa kế giả định là những quyền không chắc chắn bị mất do sự xuất hiện của những người thừa...

tổ chức tài chính chính phủ

Một tổ chức tài chính của một công ty đại chúng được thành lập hoàn toàn hoặc một phần bởi một khoản đầu tư của chính phủ, được thành lập theo luật đặc biệt. Thực hiện cho vay theo chính sách thực hiệ...

Trái phiếu bảo lãnh của chính phủ

Trái phiếu được bảo đảm bởi chính phủ để mua lại và trả lãi gốc. Trái phiếu chính sách viết tắt. Một loại nợ công . Sau chiến tranh, nó được ban hành từ năm 1953. Mỗi năm tài chính , tổng giá phát hàn...

Hiệp hội hợp tác xã hỗ trợ lẫn nhau trên toàn quốc

Viết tắt là Concord. Cơ quan trung ương dự án hỗ trợ lẫn nhau của hiệp hội hợp tác xã nông nghiệp . Được thành lập vào năm 1951. Khi các hợp tác xã nông nghiệp nhận được hợp đồng hỗ trợ lẫn nhau từ cá...

tổ chức tài chính lưu ký

Tổ chức tài chính nhỏ kiểu cũ giúp cho vay dễ dàng ngoài trao đổi vàng và bạc sau nữ hoàng Trung Quốc. Một tổ chức hợp tác không giới hạn của những người giàu thiểu số đã tham gia một ngân hàng nước n...

Tổng ngân sách

Tổng ngân sách, tổng ngân sách. Một bản tổng hợp ngân sách ghi lại tổng số tiền thu và chi, những khoản không phê duyệt tổng ngân sách ròng chỉ bù vào phần chênh lệch bằng cách bù đắp cả hai. Nó nhằm...

bù lại

Nếu bên có nghĩa vụ có cùng loại yêu cầu đối với bên có nghĩa vụ, nghĩa vụ sẽ bị dập tắt bằng số tiền tương ứng (Bộ luật Dân sự từ 50 trở xuống). Để có thể hủy bỏ lẫn nhau, cả hai bên phải đối mặt với...

tăng vốn

Tăng số vốn tại công ty chứng khoán . Tăng vốn, có nghĩa là một công ty trực tiếp huy động vốn bằng cách tài trợ, chứ không phải vay bởi một tổ chức tài chính, được thực hiện thông qua phát hành cổ ph...

Từ bỏ quyền thừa kế

Dấu hiệu sẵn sàng thừa kế từ chối của người thừa kế sau khi thừa kế bắt đầu. Nó được thành lập để xem xét các trường hợp nghĩa vụ quá mức của di sản, nhưng nó cũng được sử dụng để ngăn chặn sự phân ph...

Truy đòi đúng

Cả hai yêu cầu chuộc lỗi. Quyền tính phí một khoản cố định (số tiền truy đòi) thay vì thanh toán cho người cũ (người thu thập thông tin, người xác nhận, v.v.) khi chủ sở hữu hóa đơn hoặc séc bị từ chố...

Steuerstaat

Một quốc gia mua sắm thu nhập để hỗ trợ các chi phí của nhà nước bằng thuế từ khu vực tư nhân về nguyên tắc. Trong chế độ phong kiến · chế độ quân chủ tuyệt đối, các hộ gia đình và tài chính của nhà v...

Lý thuyết bảo hiểm thuế

Một trong những lý thuyết trên cơ sở quyền đánh thuế của nhà nước. Tôi giả định nhà nước là người bảo vệ, người bảo hiểm cho cuộc sống, tài sản và hành vi kinh tế của người dân, coi người dân là người...

Thừa kế tự sát

Cả thừa kế và thừa kế thừa kế. Khi người thừa kế hoặc anh chị em hoặc anh chị em bị mất quyền thừa kế bằng cái chết, loại trừ và không đủ tư cách thừa kế trước khi bắt đầu thừa kế, đứa con của người đ...

Tài khoản đặc biệt của Quỹ viện trợ Nhật Bản

Tài khoản đặc biệt được thành lập với mục đích quản lý cho mục đích tích lũy khoản thanh toán (quỹ hoàn trả) để trả tiền hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Nhật Bản bằng các quỹ Garioa , quỹ Erou , v.v. <Ổn địn...

Không phạm pháp

Trong trường hợp nợ thuế, khi có nhu cầu thanh toán nhưng chưa được giao đầy đủ, thủ tục thu thuế bắt buộc được thực hiện bởi cơ quan thuế. Dựa trên Luật thu thuế quốc gia, nó cũng được áp dụng cho cá...

sổ cái

Nó có nghĩa là sổ cái tên cá nhân ghi lại các khoản tín dụng và nghĩa vụ trong sổ kế toán cụ thể cho Nhật Bản được sử dụng bởi người dân thị trấn thời Edo. Kể từ thời Meiji, giá trị sử dụng đã bị mất...

Cho vay Daimyo

Trong thời kỳ Edo, các khoản vay vàng và bạc cho gia tộc Daimyo của các công ty tài chính lớn (người dân thị trấn) như trao đổi sách và người cho vay. Nó được nhìn thấy từ đầu thời Edo, nhưng đã trở n...