thể loại Tài chính

CFA franc

Một đơn vị tiền tệ chung được sử dụng chủ yếu ở các nước châu Phi nói tiếng Pháp. CFA là viết tắt của Communaute financiere Châu Phi. Cả Châu Phi và Franc. Ban đầu là tiền tệ chung của các thuộc địa P...

Marshall của k

Đó là tỷ lệ cung tiền (cung ứng tiền tệ) chia cho thu nhập quốc dân danh nghĩa. Một khái niệm quan trọng về mặt chính sách tiền tệ là một chỉ số trong việc quyết định cung tiền phù hợp. A. Marshall &q...

Tỷ lệ lưu thông tiền

Số lần trung bình tiền tệ được sử dụng trong một khoảng thời gian cố định để giao dịch thu nhập quốc dân. Nó cũng được gọi là tỷ lệ thu nhập của tiền. Nói cách khác, trung bình có bao nhiêu chủ sở hữu...

Khu kinh tế Baht

Khu kinh tế bao gồm Ấn Độ - các nước Trung Quốc và Myanmar trên khắp Thái Lan . Baht là đơn vị tiền tệ của Thái Lan. Với việc quân đội Việt Nam rút quân đội Campuchia, Thủ tướng Chachai của Thái Lan n...

Phương pháp cân đối tài sản

Một phương pháp để giải thích sự biến động của tỷ giá hối đoái theo hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi theo lý thuyết lựa chọn tài sản kể từ Keynes . Tiếp cận danh mục đầu tư tiếp cận danh mục đầu tư, t...

tỷ giá hối đoái liên ngân hàng

Nó thường đề cập đến giá thị trường được thiết lập bằng cách giao dịch của các ngân hàng ngoại hối trên thị trường ngoại hối. Theo nghĩa rộng, nó là một thuật ngữ tập thể cho tỷ lệ giao dịch liên ngân...

Yên tăng giá / Yên mất giá

Đồng yên đánh giá cao giá trị của đồng yên , tiền tệ của Nhật Bản, so với ngoại hối và đồng yên mất giá khi nó giảm giá. Nó đề cập đến mối quan hệ với đồng đô la Mỹ trừ khi có quy định khác. Ví dụ: kh...

quá mức

Trong hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi, hiện tượng tỷ giá hối đoái rất lớn từ điểm cân bằng (mức cân bằng thị trường) trong ngắn hạn. Một trong những nguyên nhân là việc điều chỉnh mức giá tương đối l...

Lãi / lỗ ngoại hối

Tiền lãi và lỗ có thể phát sinh trong các giao dịch bằng ngoại tệ. Nó xảy ra như một sự khác biệt giữa giá trị sổ sách (hiển thị nội tệ) và giao dịch bằng ngoại tệ khi tỷ giá dao động giữa các giao dị...

Các yếu tố quyết định tỷ giá hối đoái

Nguyên nhân kinh tế để xác định tỷ giá hối đoái của từng loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối bao gồm chênh lệch về mức giá, chênh lệch lãi suất, số dư tài khoản hiện tại, dự báo thị trường và chênh...

tiền tệ chính

Nó là một loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi để thanh toán quốc tế. Nó được gọi là tiền tệ chính, còn được gọi là tiền tệ quốc tế hoặc tiền tệ tham chiếu. Ngoài ra, mỗi quốc gia sở hữu tiền tệ quốc tế...

Leeds và Lagus

Điều khoản được sử dụng trong các giao dịch ngoại hối. <Leeds> là để thanh toán cho thanh toán hoặc tự thúc đẩy giao dịch, ngược lại <Lagus> đến trễ. Tuy nhiên, theo khảo sát của Bộ Thương...

Friedrich Engels

Năm 1999, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định loại tiền mới để tích hợp tiền tệ là Euro Euro, vì vậy tạp chí "Nhà kinh tế học" ở Anh là ngày 9 tháng 11 năm 1996, phân biệt thị trường thứ cấ...

Liên minh tiền tệ châu Âu

Theo Khái niệm Liên minh kinh tế và tiền tệ của Liên minh châu Âu (EMU), năm 1990 đã đồng ý tại Hội đồng châu Âu. Tên của loại tiền tệ duy nhất là < Euro Euro>. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, tỷ g...

phối hợp can thiệp

Các ngân hàng trung ương của các nước lớn tiên tiến sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối hợp tác để cân bằng sự ổn định của tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại, và thương mại ngoại hối. Người ta ch...

Hiệu ứng đường cong J

Ngay cả khi tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ giảm, tài khoản hiện tại không được điều chỉnh nhưng nó sẽ xấu đi trong ngắn hạn, và ngược lại, khi tỷ giá tăng, thặng dư của thặng dư tài khoản hiện tại tạ...

tỷ giá hối đoái thực

Khi so sánh tỷ giá theo chuỗi thời gian hoặc khi bạn muốn so sánh sức mua của các quốc gia khác nhau với tỷ giá hối đoái của nước thứ ba làm trung gian, hãy sửa đổi tỷ giá theo mức giá tại mỗi điểm ở...

Ichiku bạc

Nó là một đồng bạc thời Edo, tương đương với một phần mười sáu. Có những người năm 1829 (12 năm phục vụ dân sự) và những người thuộc nền tảng của năm 1854 (7 năm Yoshinaga). Ban đầu nó được gọi là Nan...

giao dịch trao đổi

Giao dịch ngoại hối được thực hiện trên thị trường ngoại hối (giao dịch các loại tiền tệ khác nhau như đô la và đồng yên). Sau khi loại bỏ nguyên tắc nhu cầu thực tế của giao dịch ngoại hối từ tháng 4...

Hệ thống Smithsonian

Vào tháng 12 năm 1971, một hệ thống mới liên quan đến tiền tệ quốc tế đã được thống nhất tại cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính được tổ chức tại bảo tàng Smithsonian ở Washington, Hoa Kỳ. Cả hai thỏa th...