thể loại Tài chính

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản mới

Một công ty chứng khoán thứ cấp của Ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1917 với tên Osaka Shoji. Sau khi đổi tên thành Dalisho Securities, năm 1967, nó sáp nhập với Tamatsuka Secur...

Chứng khoán quốc tế

1948 Toyota Motor thành lập Chứng khoán Yachiyo. 1981 Chứng khoán Gwangjin · Chứng khoán Nomura sáp nhập với doanh số ủy thác đầu tư và đổi tên thành chứng khoán quốc tế. Sự cân bằng của cổ phiếu, trá...

Công ty TNHH Hanwa Kogyo [Cổ phiếu]

Một công ty thương mại lâu đời chủ yếu làm bằng thép. Được thành lập vào năm 1947. Bắt đầu từ một công ty thương mại chuyên ngành thép, từ giữa những năm 1960, chúng tôi đã tích cực thúc đẩy đa dạng h...

quỹ hàng hóa

Các sản phẩm đầu tư mà quỹ thu thập từ các nhà đầu tư chủ yếu được quản lý bởi tương lai hàng hóa. Tất cả các sản phẩm được giao dịch trên thị trường tương lai đều chịu sự quản lý, bao gồm kim loại qu...

giao dịch tương lai tài chính

Giao dịch hợp đồng tại thời điểm hiện tại để giao hàng và giải quyết thanh toán tại một thời điểm cụ thể trong tương lai (ví dụ: ba tháng hoặc sáu tháng sau) được gọi là giao dịch tương lai và đây đượ...

Đạo luật dịch vụ tài chính

Đạo luật bảo vệ các nhà đầu tư vận hành tài sản cho các sản phẩm tài chính khác nhau. Tại Anh vào tháng 10 năm 1986, nó được ban hành vào thời điểm < Big Bang > (Cải cách lớn của hệ thống chứng...

MMF

Viết tắt cho các quỹ thị trường tiền tệ. Cũng được gọi là MMM (Mutual) F. Một ủy thác đầu tư của Hoa Kỳ thu thập các khoản tiền mặt nhỏ từ các nhà đầu tư và hoạt động trong thị trường tiền điện tử. Cụ...

Quỹ ổn định gạch vụn

Viết tắt là RSF (Quỹ ổn định rúp). Một trong những biện pháp hỗ trợ của Nga của các nước phát triển. Vào tháng 4 năm 1992, khi một cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính gồm 10 thành viên mà Bỉ, Hà Lan, vv...

Thị trường tài chính New York

Thị trường tài chính quốc tế lớn nhất thế giới. New York , bao gồm thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán, cũng được gọi là trung tâm tài chính toàn cầu. Đặc điểm lớn nhất của nó là đồng đô la...

quỹ phòng hộ

Để huy động vốn từ các nhà đầu tư lớn trên thế giới, phái sinh của ủy thác đầu tư tư nhân của các dịch vụ tư vấn đầu tư , v.v. (công cụ tài chính phái sinh) đầu tư vào thế giới cho các trụ cột. Ban đầ...

các dẫn xuất

Đạo hàm phái sinh. Nó là một sản phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm tài chính ban đầu như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và những thứ tương tự, định lượng sự biến động giá cả và làm cho nó phải tu...

Rò rỉ tài chính

Hiện tượng giao dịch tài chính trong nước dần chuyển ra nước ngoài, các tổ chức tài chính trong nước suy yếu. Nó bắt nguồn từ thực tế là < Công nghiệp rỗng > cơ sở hoạt động công nghiệp chuyển s...

Giao dịch tài chính tương lai quốc tế

Một giao dịch cung cấp tài sản tài chính ở một mức giá được hứa trước vào một ngày cụ thể trong tương lai và xóa giá. Trong giao dịch ngược trước thời hạn, hợp đồng ban đầu có thể được thanh lý và thị...

trung tâm ngoài khơi

Một thị trường môi giới (trung tâm) công nhận mua sắm và vận hành quỹ không cư trú là một giao dịch miễn phí với rất ít quy định như tài chính, thuế, kiểm soát trao đổi, vv trong một hình thức tách bi...

Sở giao dịch chứng khoán New York

Thành phố New York, thành phố New York Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất ở Phố Wall , phía nam đảo Manhattan. Giao dịch cổ phiếu hàng năm chiếm 80% trong số 10 thị trường quốc gia Hoa Kỳ và nó đáp ứn...

bọc tài khoản

Một sản phẩm tài chính của một hệ thống quản lý tài sản mà một khách hàng gửi tiền vào tài khoản mở cho một công ty chứng khoán rời khỏi hoạt động và quản lý cho công ty chứng khoán, bọc tài khoản. Mộ...

Chứng khoán hóa bất động sản

Đối với bất động sản cụ thể, chia nhỏ quyền sở hữu, các khoản phải thu cho thuê, vv dưới dạng chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp và trao tiền mặt về khả năng thanh toán và thanh khoản...

Chứng khoán Sakura Friend [sha]

Chứng khoán Yamaguchi sáp nhập với Shinrin Ishino Securities của Tập đoàn Sakura Bank cũ và được thành lập vào năm 2000. Sau đó sáp nhập với Meiko National Securities vào tháng 4 năm 2003 và trở thành...

Chứng khoán Shinko [cổ phiếu]

Được thành lập vào năm 2000 với sự hợp nhất của Nippon Securities và Wako Securities. Trong nhóm Mizuho Financial Group, chúng tôi đã triển khai việc phân bổ cổ phần của bên thứ ba để phân bổ cho Ngân...

Quyền ưu tiên

Khi một người nắm giữ quyền mua cổ phiếu thực hiện, công ty phát hành một cổ phiếu mới hoặc, thay vì nó, có nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phiếu quỹ thuộc sở hữu của công ty. Quyền này có thể được chỉ định...