thể loại Tài chính

Công ty tài chính chứng khoán Nippon [Stock]

Lớn nhất trong tài chính chứng khoán. Được thành lập vào năm 1927 như một sự thay thế cho phương Đông. Sau Tokyo Securities, đổi tên thành công ty hiện tại vào năm 1949. Chủ yếu tham gia cho vay và ch...

Tiền gửi dự trữ thuế

Gửi tiền để tích lũy tiền để nộp thuế của tiền gốc và công dân còn sống cho đến thời hạn nộp thuế. Được thực hiện vào năm 1949. Nguyên tắc hoàn tiền được giới hạn trong thanh toán thuế. Lãi suất cao h...

Thanh toán cổ tức

Vì cổ tức của công ty được trả cho các cổ đông vào cuối mỗi kỳ thanh toán, nên giá cổ phiếu sẽ rẻ hơn nhiều so với cổ tức thanh toán sau đó. Người ta nói rằng giá cổ phiếu giảm như thế này, hoặc tình...

cổ tức

Cổ tức bằng tiền mặt trong cổ tức lợi nhuận của công ty. Theo số tiền đầu tư vào một công ty liên doanh, một công ty cổ phần và một công ty liên doanh, về nguyên tắc công ty cổ phần sẽ được thực hiện...

thu nhập cổ tức

Thu nhập như cổ tức cổ phiếu và chia sẻ doanh thu của ủy thác đầu tư chứng khoán. Có một khoản khấu trừ thuế cho mục đích tránh đánh thuế hai lần với thuế doanh nghiệp. Chỉ sửa đổi thuế toàn diện thôn...

Nhóm bảo lãnh phát hành

Một tập đoàn được thành lập bởi các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, vv để thực hiện trái phiếu công ty, cổ phiếu, vv Nó được viết tắt là một nhóm. Chia sẻ lãi lỗ với tính toán chung cho mục đí...

cổ phiếu phổ thông

Trong trường hợp một loại cổ phần nhất định được cấp trạng thái ưu tiên hoặc cấp dưới cho các loại cổ phần khác, chẳng hạn như phân phối lợi nhuận, phân phối tài sản còn lại, v.v., cổ phiếu tiêu chuẩn...

cán cân thương mại vô hình

Một thuật ngữ tập thể đề cập đến các giao dịch khác ngoài giao dịch hàng hóa trong cán cân thanh toán không bao gồm giao dịch vốn. Giá vé, phí vận chuyển, phí bảo hiểm vận chuyển, hoa hồng đại lý, lãi...

Chẵn lẻ theo luật định

Theo hệ thống thể chế, lượng kim loại chứa trong tiền tệ cơ bản được xác định theo luật, nhưng nó có nghĩa là tỷ lệ giữa các quốc gia có số lượng ròng có trong đơn vị tiền tệ. Đơn giản là ngang giá ....

Đô la bồi thường

Đồng đô la giữ sức mua của nó không thay đổi bằng cách thay đổi loại tiền và trọng lượng vàng theo biến động giá. I. Ý tưởng được đề xuất bởi Fischer và các đồng nghiệp trong thời kỳ suy thoái của Mỹ...

tiền tươi

Quỹ ngắn hạn mà chuyển quốc tế. Các quỹ nổi di chuyển trên thị trường tài chính quốc tế do chênh lệch lãi suất và theo đuổi tỷ suất lợi nhuận do biến động tỷ giá và bất ổn chính trị và lo ngại tiền tệ...

Tiền hoàn lại này

Cả hai cuốn sách trở lại. Việc buôn bán bất động sản với thỏa thuận mua lại (Okkatsuki) diễn ra vào thời Trung cổ. Ngay cả đất chúng tôi đã bán có thể được trả lại bất cứ lúc nào bằng cách trả lại tiề...

Chứng khoán không có quyền biểu quyết

Nó cũng được gọi là cổ phiếu không bỏ phiếu. Trước đây, nó chỉ giới hạn ở cổ phiếu ưu đãi về cổ tức lợi nhuận theo Luật Thương mại Nhật Bản, nhưng do sửa đổi Bộ luật Thương mại năm 2001, nó được phép...

Wertpapier

Chứng khoán liệt kê quyền tài sản, yêu cầu chuyển nhượng hoặc thực hiện quyền phải được thực hiện bằng chứng khoán. Một hệ thống để tăng cường thực thi trơn tru các quyền bằng cách kết hợp các quyền v...

chứng khoán tín thác

Tin tưởng chấp nhận trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, cổ phiếu là tài sản ủy thác. Thay mặt người gửi hàng, chúng tôi sẽ cho vay chứng khoán ủy thác chủ yếu cho các hoạt động chứng khoán như cổ tứ...

ủy thác đầu tư đơn vị

Trong số các quỹ đầu tư chứng khoán , chủ yếu đầu tư vào đầu tư vốn cổ phần, hoạt động với khoảng thời gian được đặt cho mỗi số tiền (đơn vị) được đặt một lần. Còn được gọi là loại kín, loại đơn vị. N...

Đơn vị tiền liên minh Châu Âu

Ban đầu, đây là một loại tiền nóng nổi nhờ tìm kiếm chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia, chủ yếu ở thị trường tài chính châu Âu (đặc biệt là London, Paris) với các quỹ đô la Mỹ thuộc sở hữu của các...

thuế cân bằng lãi suất

Cả thuế cân bằng lãi suất. Một đạo luật áp dụng thuế suất cân bằng cố định đối với chứng khoán và cổ phiếu nước ngoài phát hành tại Mỹ nhằm cân bằng lãi suất dài hạn giữa Mỹ và nước ngoài. Được thành...

Thị trường giảm giá

Thị trường tiền điện tử trong cộng đồng thực hiện giao dịch (chiết khấu) hối phiếu thương mại và ghi chú chấp nhận ngân hàng giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Điển hình được phát triển...

cổ phiếu quỹ

Phát hành cổ phiếu mà công ty phát hành tự mua hoặc chào bán. Từ quan điểm duy trì vốn, bình đẳng cổ đông, công bằng kiểm soát, công bằng trong giao dịch cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ của một tập đoà...