thể loại Tài chính

Lương hưu

Một khoản trợ cấp hưu trí được trả cho một gia đình mất người đã sống trong mối quan hệ với người đã chết. Trong hệ thống lương hưu công cộng của Nhật Bản, lương hưu cơ bản của người sống sót được tr...

Quỹ hưu trí quốc gia

Một hệ thống lương hưu được trả cho những người tự làm chủ bằng cách thêm nó vào lương hưu cơ bản của tuổi già. Ngoài lương hưu quốc gia cộng với lương hưu phúc lợi ( bảo hiểm hưu trí phúc lợi ), ngườ...

Cơ quan bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (Bộ Y tế và Phúc lợi cũ) giám sát việc quản lý bảo hiểm y tế do chính phủ kiểm soát, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hưu trí, kinh doanh lương hưu quốc gia (thủ tục đăng ký,...

Niên kim cuộc sống

Sống sót hoặc trợ cấp cuộc sống. Bảo hiểm hưu trí đề cập đến một niên kim được trả suốt đời so với chương trình lương hưu phúc lợi có thời hạn cố định. → Hệ thống hưu trí

Sự tàn tật

Một loại lợi ích của bảo hiểm hưu trí. Khi một công nhân bị tàn tật, lương hưu được trả theo mức độ khuyết tật. Lợi ích được tiếp tục cho đến khi nhận được toàn bộ thời gian tai nạn hoặc trợ cấp người...

trợ cấp hưu trí

Số tiền phải trả từ người sử dụng lao động đến người sử dụng lao động trong trường hợp mất mối quan hệ lao động. Có một số trường hợp hưu trí ( lương hưu ) trong một số trường hợp. Nó là duy nhất đối...

Trợ cấp hưu trí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hệ thống thanh toán hưu trí dựa trên Đạo luật tương trợ (1959). Sử dụng lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có 300 hoặc ít hơn lao động làm việc thường xuyên (nhưng ít hơn 100 người trong ngành k...

Lương hưu điều chỉnh

Tên chung của trợ cấp hưu trí được trả bởi quỹ hưu trí nhân viên. Quỹ hưu trí phúc lợi được thành lập vào năm 1966 để điều chỉnh lương hưu của nhân viên ( bảo hiểm hưu trí nhân viên ) và giảm lương ch...

họ

Một hệ thống hưu trí được phát minh bởi Ý Tonti Tonti vào thế kỷ 17. Chúng tôi tuyển dụng rộng rãi đầu tư vốn nhỏ, thu thập số tiền lớn, nhóm theo nhóm tuổi của nhà đầu tư, trả lãi tương đương với đầu...

Hệ thống hưu trí

Một hệ thống trả một khoản tiền cố định hàng năm để đảm bảo cuộc sống của các bên và gia đình tang quyến khi bị khuyết tật, tuổi già, tử vong. Trong loại hình này, có một lương hưu cá nhân, chẳng hạn...

Lương hưu của nông dân

Lương hưu được thiết lập theo Đạo luật quỹ hưu trí của nông dân (1970) được thiết lập với mục đích tạo thuận lợi cho bảo đảm hưu trí của nông dân và tạo điều kiện cho việc canh tác và hợp lý hóa việc...

Lương hưu mẹ và con

Một loại lợi ích dựa trên Luật hưu trí quốc gia . Nó được trả theo thời gian đóng bảo hiểm cho các cô gái sống với chồng và sống với đứa trẻ dưới 18 tuổi. Ngoài ra, lương hưu cho trẻ em bán mẹ được tá...

Trợ cấp phúc lợi cho bà mẹ và trẻ em

Một loại lương hưu không đóng góp dựa trên Luật hưu trí quốc gia . Mặc dù nó không đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí cho bà mẹ và trẻ em , nhưng nó đã được trả cho những cô gái mất mạng với chồng và s...

Lương hưu không đóng góp

Hệ thống lương hưu mà gánh nặng bảo hiểm không gây gánh nặng cho các chi phí cần thiết cho việc thanh toán số tiền lương hưu, và nó gây gánh nặng cho toàn bộ kho bạc nhà nước. Trong lương hưu này, nếu...

Lương hưu bưu điện

Lương hưu tham gia tự nguyện thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện thông qua bưu điện. Một hệ thống trong đó một nhà thầu trả phí bảo hiểm, và lương hưu được trả cho người nhận lương hưu trong suốt thờ...

lương hưu tuổi già

Một niên kim được trả tiền như một lý do bảo hiểm cho tuổi già của người được bảo hiểm. Nó nhằm mục đích đóng góp cho an ninh thu nhập của người cao tuổi, những người đáp ứng thời gian bảo hiểm được x...

Lương hưu cũ

Có một khoản trợ cấp phúc lợi cũ lũy tiến cho những người bị loại do tuổi cao vào thời điểm thành lập hệ thống hưu trí quốc gia năm 1959 và một khoản trợ cấp phúc lợi cũ bổ sung cho những người không...

Lương hưu đủ tiêu chuẩn

Nó cũng được gọi là lương hưu đủ điều kiện thuế. Khi người sử dụng lao động nhận được sự chấp thuận của Ủy viên Cơ quan Thuế Quốc gia về hợp đồng lương hưu đã ký với ngân hàng ủy thác , công ty bảo hi...

Trợ cấp tương trợ

Có bảy lương hưu hỗ trợ lẫn nhau cho lương hưu nhân viên ngoài lương hưu của nhân viên ( bảo hiểm hưu trí phúc lợi ). Trợ cấp tương trợ này có nghĩa là lợi ích lâu dài của công chức quốc gia tương trợ...

Lương hưu quốc gia

Một loại bảo hiểm xã hội được tạo ra cho mục đích thực hiện trợ cấp hưu trí đối với các tai nạn như tuổi già, khuyết tật, tử vong, vv cho những người không phải là người xin trợ cấp hưu trí. Luật được...