thể loại Tài chính

Xử lý vấn đề nợ xấu

Vấn đề liên quan đến việc xử lý các khoản vay trong đó các khoản vay của tổ chức tài chính đã bắt kịp và việc thu nợ rất khó khăn. Các ngân hàng Nhật Bản đã tiến hành cho vay vượt quá 100 nghìn tỷ yên...

Hợp nhất đặc biệt của BOJ

Các khoản vay đặc biệt không có bảo đảm sẽ được thực hiện cho các tổ chức tài chính mà Ngân hàng Nhật Bản dường như đang bị thiếu hụt do quản lý kém để ngăn chặn sự bất ổn tài chính. Trong Điều 25 của...

Yêu cầu dập tắt thế chấp

Bên thứ ba có được quyền sở hữu tài sản thế chấp sau khi thế chấp trước khi xảy ra hiệu lực thu giữ bằng đấu giá, có thể yêu cầu biến mất thế chấp (Điều 378 Bộ luật Dân sự). Hệ thống loại trừ thông th...

khủng hoảng cho vay dưới chuẩn

Vào tháng 3 năm 2007, sự suy yếu của cổ phiếu tấn công thị trường chứng khoán toàn cầu được kích hoạt bởi những khó khăn quản lý của một công ty thế chấp lớn của Hoa Kỳ, và nhiều vấn đề khác đi kèm vớ...

cho vay

Một thuật ngữ tập thể cho các hoạt động mà ngân hàng tín dụng cung cấp (hoạt động tín dụng). Cụ thể, các khoản vay ngân hàng được phân loại theo các mục tài khoản, như cho vay hóa đơn, cho vay chứng...

Hòa bình của Aachen

Kết luận về cuộc chiến thừa kế của Áo kết thúc vào ngày 18 tháng 10 năm 1748 bởi Aachen, Aachen, Đức. Áo đã nhượng lại lãnh thổ cho Phổ và những người khác để bồi thường cho việc gắn vị trí thừa kế di...

Phần còn lại

Một số phần của di sản phải được pháp luật giữ lại cho một số người thừa kế nhất định (Bộ luật Dân sự 1028 trở xuống). Khi những người thừa kế chỉ là con cháu trực tiếp, họ là một phần ba tài sản của...

Thừa kế chung

Hình thức thừa kế trong đó hai hoặc nhiều người thừa kế được thừa kế chung. Để thừa kế duy nhất. Trong quá khứ, thừa kế đơn lẻ đã được thực hiện rộng rãi, nhưng thừa kế nói chung là thừa kế chung tron...

Phê duyệt hạn chế

Cả hai thừa kế hạn chế. Chấp thuận thừa kế bằng cách giữ lại nghĩa vụ của nghĩa vụ của người chết và các cuộc điều tra chỉ ở giới hạn tài sản có được do thừa kế (luật dân sự từ 922 trở xuống). Những ả...

Phí hoàng gia

Một loại chi phí đế quốc . Lương hưu được trao cho hoàng gia để duy trì đẳng cấp của hoàng gia, và trợ cấp tạm thời khi hoàng gia chạy sống độc lập lần đầu tiên hoặc khi hoàng gia rời khỏi vị trí đó....

Chiến tranh bị thương chiến tranh chết chiến binh mất gia đình hỗ trợ vv pháp luật

Law (1952) nhằm mục đích cung cấp lợi ích cho những người sống sót và gia đình tang quyến liên quan đến thương tích và cái chết của công chức của các cựu quân nhân và chiến binh. Có 6 loại lợi ích, ch...

sơ sinh

Hình thức thừa kế trong đó con đầu lòng thành công. Để kế vị . Di sản nam dài thường là (thừa kế của Bộ luật Dân sự các quy định cũ), thừa kế của Shoseiko không quan trọng nam nữ (chẳng hạn như quan h...

Ủy thác hưu trí

Nó đề cập đến một loại lương hưu của công ty ủy thác, một loại hoạt động ủy thác tiền tệ được chỉ định . Công ty (ủy thác) tin tưởng vào quỹ và công ty ủy thác trả lợi ích cho thiết kế tổ chức, hoạt đ...

Cơ quan phúc lợi hưu trí

Một công ty đặc biệt được thành lập vào năm 1961. Bảo hiểm hưu trí phúc lợi , bảo hiểm thủy thủ và quỹ dự trữ quỹ hưu trí quốc gia , thành lập và duy trì cơ sở dự trữ lương hưu quy mô lớn (đồng đẳng x...

Chia thừa kế

Hình thức phân chia theo di sản của họ trong di sản đồng thừa kế trong đồng thừa kế . Luật hiện đại tránh quyền sở hữu chung của những người thừa kế, nguyên tắc chia thừa kế là nguyên tắc, luật dân sự...

Dịch vụ hưu trí Nhật Bản

Một công ty tư nhân (được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2010) được thành lập như một tổ chức hoạt động kinh doanh lương hưu công cộng với việc bãi bỏ Cơ quan Bảo hiểm Xã hội. Phòng quản lý và kế ho...

người kế vị

Vào thời trung cổ, di sản được gọi là một di tích (lễ nghỉ hưu), nhưng thuật ngữ còn sót lại cũng được sử dụng trong thời kỳ đầu hiện đại. Ngoài di sản được thừa kế, người thừa kế cũng có thể được gọ...

Bộ phận di sản

Khi có một số người thừa kế, điều đó có nghĩa là phân phối di sản cho những người thừa kế này. Nếu có nhiều người thừa kế, tài sản được thừa kế sẽ thuộc về chung sau khi bắt đầu thừa kế (Điều 898 Bộ...

cuộc chinh phục

Trao tài sản cho người khác miễn phí bằng ý chí. Quà tặng Là một hành động tiền thân của người cho và là một hợp đồng với người thụ hưởng, nhưng cuộc điều tra có hiệu lực sau khi cái chết của ý chí...

Hợp pháp

Điều này đề cập đến một số tiền thừa kế nhất định được đảm bảo để có được bởi người thừa kế, và nó không thể bị xâm phạm bởi những món quà hoặc các cuộc điều tra do người quá cố thực hiện. Hệ thống đ...