thể loại Tài chính

ràng buộc cho vay

Cho vay bằng chuỗi. Cho vay theo hình thức mà quốc gia cho vay vốn chỉ định trước mục đích và giám sát hoạt động. Nó nhằm mục đích nhập nguyên liệu cụ thể từ nước cho vay, tức là xúc tiến xuất khẩu củ...

vốn vay

Vốn được mua bằng cách vay từ bên ngoài. Cả nợ và vốn vay. Chống vốn . Tùy thuộc vào thời hạn trả nợ có trong vòng một năm hay không, nó được chia thành các khoản vốn ngắn hạn khác và vốn dài hạn khác...

Cho vay trên hóa đơn

Hình thức cho vay trong đó các ngân hàng vay các kỳ phiếu thay vì mượn thư về cho vay và cho vay dưới hình thức chiết khấu hóa đơn . Cùng với chiết khấu hóa đơn thương mại, đây là hình thức tài chính...

chiết khấu hóa đơn

Một hình thức vay ngân hàng. Các ngân hàng sẽ mua ba loại hối phiếu thương mại chiết khấu, ghi chú chấp nhận ngân hàng và hóa đơn ghi chú trao đổi trước ngày thanh toán từ người giữ ghi chú với số tiề...

hóa đơn đủ điều kiện

Khi Ngân hàng Nhật Bản thực hiện một khoản vay cho ngân hàng, ngân hàng này chấp nhận nó như một đối tượng của tài sản thế chấp để tái chiết khấu hoặc cho vay trong điều kiện nhất định. Cái trước được...

Hợp đồng cho vay vận chuyển Nhật-Mỹ

Hiệp định cho vay các tàu lớn của Mỹ (hơn 1.500 tấn) cho Nhật Bản (1954). Dựa trên thẩm quyền cho vay 25 tàu khu trục, v.v. vào các nước hữu nghị Viễn Đông của Tổng thống Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã ký kết thỏa...

Thế chấp quay vòng

Khoản thế chấp cho phép chúng tôi nhận được khoản thanh toán ưu đãi lên đến một giới hạn nhất định là tài sản thế chấp cho các khoản phải thu có thể xảy ra trong tương lai trong mối quan hệ kinh doanh...

Tỷ lệ chính

Lãi suất cho vay thuận lợi nhất. Đó là một mức lãi suất được áp dụng khi các ngân hàng tự cho vay và được sử dụng khi cho các công ty tốt ổn định. Có ngắn hạn và dài hạn. Ban đầu lãi suất ưu đãi ngắn...

Bảo lãnh cho vay

Các khoản vay dưới hình thức mà người bảo lãnh có trách nhiệm trả nợ khi người vay không có khả năng trả nợ tại thời điểm vay ngân hàng. Có một bảo lãnh một phần và bảo lãnh giá đầy đủ, và trong trườn...

Cả tiền gửi xây dựng

Tiền gửi được chấp nhận như một khoản vay phù hợp khi ngân hàng cho khách hàng vay. Tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi thông báo và nhiều mặt hàng hạn chế khác. Các ngân hàng kiếm tiền để tăng tiền gửi và l...

cho thuê

Đây là một trong những hợp đồng thuê hàng hóa lâu bền, thường là một thời gian tương đối ngắn được gọi là cho thuê và nó phân biệt với hợp đồng thuê dài hạn. Cái trước đây đã được sử dụng trong ô tô (...

Nhân viên lương

Người cho vay tiền cho vay các khoản tiền rất nhỏ có thể được sử dụng tự do bởi người tiêu dùng thông thường, thường là bằng các thủ tục đơn giản mà không có bảo đảm và người bảo lãnh. Sarah viết tắt...

thêm vao

Đó là một phương pháp tính lãi phổ biến ở Hoa Kỳ, và nó đã tạm thời trải qua việc bán hàng trả góp, v.v. của ô tô và các thiết bị điện ở Nhật Bản. Phương pháp nhân số tiền cho vay với lãi suất và thời...

Cho vay trực thuộc

Khoản vay không có bảo đảm có mức độ ưu tiên nhận tiền gốc và lãi thấp hơn so với các chủ nợ khác. Bên thuê không có nghĩa vụ phải trả nợ khi phá sản. Để có thể rõ ràng quy định BIS, các khoản vay trự...

Jusen

Chuyên gia thế chấp phi ngân hàng, công ty thế chấp (hay còn gọi là cho vay mua nhà) đối với các khoản nợ xấu và việc xử lý của nó phải chịu thời kỳ kinh tế bong bóng . Jusen đã được thành lập vào nhữ...

ROE

Viết tắt cho lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Đối với các cổ đông, nó là một chỉ số đo lường mức tăng lợi nhuận của công ty bằng cách sử dụng vốn do các cổ đông cung...

Nippon Shinpan [Kho]

Được biết đến như là NICOS. Nó là cựu chiến binh lớn nhất của một công ty bán hàng tín dụng. Thành lập doanh số tín dụng Nhật Bản vào năm 1951 và bắt đầu kinh doanh trung gian mua trả góp với vé phiếu...

TỔNG CÔNG TY ORIENT [Stock]

Viết tắt Orico. Công ty bán hàng tín dụng dựa trên Mizuho. Được thành lập như một hiệu thuốc hòa bình vào năm 1951. Doanh số tín dụng Toyo vào tháng 6 năm 1973, đổi tên thành Orient Finance vào tháng...

Tổ chức tài chính không thành công

Sau sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng kinh tế vào đầu những năm 1990, một lượng lớn các khoản vay đã trở thành các khoản nợ xấu sau sự sụp đổ của các giá trị tài sản thế chấp như đất đai và chứng kh...

Vay hai thế hệ

Thế chấp có thể được hoàn trả qua hai thế hệ. So với các khoản vay thế chấp thông thường, nhiều khoản vay được nhận hơn và thời gian trả nợ dài hơn. Trong trường hợp của Công ty Cho vay Nhà ở, trình đ...