thể loại Tài chính

Tổ chức thu ngân hàng

Viết tắt là RCB (Ngân hàng Nghị quyết và Thu thập). Còn được gọi là <RTC phiên bản Nhật Bản>, RTC là một mô hình của ngân hàng thu nợ hợp nhất của Nhật Bản tại <Corporation Trust Corporation&...

thẻ ghi nợ

Thẻ để rút giá mua sắm từ tài khoản (thẻ tiền mặt). Không giống như thẻ tín dụng sắp xếp theo một loại tín dụng vào một ngày sau đó, họ thực hiện thanh toán ngay lập tức. Khi bạn nạp thẻ vào thiết bị...

Tội phạm thẻ

Tội phạm sử dụng sai thẻ tín dụng , thẻ trả trước , thẻ tiền mặt , thẻ tín dụng tiêu dùng, v.v ... Trước đây, có nhiều trường hợp bán lại hàng hóa có được bằng cách chiếm dụng thẻ bị đánh cắp hoặc rút...

American Express

Cơ quan du lịch lớn nhất thế giới của Mỹ. Nó cũng nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và dịch vụ đầu tư quốc tế. Viết tắt Amex AMEX. Trụ sở chính tại New York. Được thành lập tại New York vào...

cho vay tác động

Theo nghĩa gốc, nó đề cập đến một khoản vay được yêu cầu bổ sung để nhập nguyên liệu, vv đi kèm với khoản vay cần thiết để thực hiện một dự án phát triển cụ thể (khoản vay dự án). Tuy nhiên, tại Nhật...

overloan

Nói chung, các khoản vay ngân hàng vượt quá tiền gửi, nhưng chính xác hơn, tổng số các khoản vay và đầu tư chứng khoán liên tục vượt quá tổng số tiền gửi, phát hành trái phiếu và vốn, và phần vượt qu...

Tổng công ty ORIX [chứng khoán]

Top cho thuê chung. 1964 Thành lập hợp đồng thuê Phương Đông tại Osaka bằng cách đồng tài trợ cho hoạt động kinh doanh bông (nay là Nichimen ) · Ngân hàng Sanwa và các công ty khác . 1989 Thay đổi thà...

cho vay thế chấp cổ phiếu

Cho vay vốn với tài sản thế chấp cho cổ phiếu. Ở Nhật Bản trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các ngân hàng thương mại đã hoạt động khá mạnh mẽ, nhưng sau chiến tranh, nó không hoạt động nhiều. Về ngu...

trao đổi, giao dịch

Làm thế nào để giải quyết khoản vay giữa các bên mà không cần vận chuyển tiền mặt. Trong lịch sử, đó là một phương thức chuyển sang thanh toán trong cùng một khu vực bằng cách bù đắp nghĩa vụ nợ giữa...

tài trợ tham gia

Một hình thức cho vay được thực hiện bởi hai hoặc nhiều tổ chức tài chính cho cùng một người vay, mỗi tổ chức tài chính không cho vay riêng lẻ, gộp tiền trong ngân hàng thư ký và ngân hàng thư ký cho...

tín dụng

(1) Cho vay theo điều khoản tài chính quốc tế. (2) Giao dịch dựa trên giải thưởng tín dụng từ phía người bán, chẳng hạn như bán hàng trả góp , bán tín dụng , tài chính tiêu dùng, v.v. (3) Tên của công...

tài chính để thông tin liên lạc

Các tổ chức tài chính như ngân hàng ưu tiên và ưu tiên cho vay đối với các công ty thuộc cùng một nhóm công ty. Như ở Nhật Bản, nếu tỷ lệ vay ngân hàng cao về tài chính và tài chính thiết bị ở trạng t...

Thế chấp nhà máy

Thế chấp đặc biệt đối với tài sản thuộc về nhà máy. Nó được thiết lập bởi luật thế chấp nhà máy (1905). Mặc dù cơ sở xung quanh nhà máy trở thành thế chấp nền móng nhà máy khi thành phần của Quỹ, đã đ...

Tiền vay

Một khoản vay công cộng mà Mạc phủ Edo cho vay với sự quan tâm của lãnh chúa, biểu ngữ, người dân thị trấn và nông dân. Nó cũng được gọi là một ngân hàng cho vay. <Cho vay> được dành cho mục đí...

Gọi vay

Gọi và cho vay từ người cho vay để xem các quỹ của thị trường cuộc gọi, gọi tiền từ người vay. Giao dịch cuộc gọi có tài sản thế chấp và nợ không có bảo đảm được giới thiệu vào năm 1985. Thời hạn của...

Forderungspfandrecht

Một cam kết cho vay , một loại chất lượng đúng . Nó đóng một vai trò lớn trong tài chính ngân hàng, v.v., nhưng nó đặc biệt đáng chú ý trong các khoản phải thu được chứng khoán hóa. Trước đây, việc ph...

Tài chính tiêu dùng

Cho vay đối với người tiêu dùng dựa trên tín dụng giữa các cá nhân của người tiêu dùng mà không cần thế chấp. Ngoài tài trợ trực tiếp cho người tiêu dùng ( tài chính tiền lương ), bán hàng trả góp của...

Vay tín dụng

Một trong những hình thức cho vay của ngân hàng, cho vay tiền mà không có bảo đảm vật lý. Ngoài các khoản vay không có bảo đảm, còn có các khoản vay bảo lãnh được cung cấp bởi bảo lãnh của bên thứ ba.

Hệ thống cho vay đổi mới hộ gia đình

Hệ thống cho vay đối với người thu nhập thấp. Được thành lập vào năm 1955. Nó không chỉ đơn thuần là một hệ thống cho vay, và nó được đặc trưng bởi thực tế là các thành viên ủy ban dân sự chịu trách n...

Cho vay tài chính

Tài chính có tài sản thế chấp cho hàng hóa không được bán. Nó cũng được gọi là "cho vay tiền". Trong trường hợp trầm cảm, v.v., tỷ lệ hàng tồn kho tăng so với khối lượng sản xuất hoặc số lượ...